Categoriearchief: openheid

Spagaat: open en toch gesloten. Heb je de oplossing van dit raadsel? Wanneer je zegt de oplossing te hebben, ben je dan open of gesloten?

theocratisch Amerika

Volgens de leiders in een theocratie zijn zij door god uitverkoren voor een gecombineerde politieke en religieuze taak. Dit is anders dan in een democratie waar kerk en staat wettelijk zijn gescheiden. In Amerika ligt deze scheiding vast in het eerste amendement van de grondwet. Dit amendement verbiedt het Congres wetten te maken die een bepaalde religie bevoorrechten. Desondanks glijdt Amerika af naar een theocratie. Op het eerste oog valt dit niet op omdat er bijvoorbeeld  geen presidenten zijn die ook een geestelijk ambt bekleden. Toch heeft de geestelijkheid een grote vinger in de pap via christelijke organisaties als ‘The Fellowship’. Bovendien heeft iedere president persoonlijke banden met fundamentalistische predikanten en is hij voor zijn verkiezing van hen afhankelijk. Voor deze christenen maakt het niet uit of de president doodsbedreigingen uit, liegt, bedriegt, zijn macht misbruikt en zich bezondigt aan zelfverheerlijking zolang hij hun politieke agenda maar ten uitvoer brengt, zoals de aanstelling van conservatieve rechters bij het hooggerechtshof.

Zie ook: theocratie

vrije meningsuiting

Wat heb je aan het recht op vrije meningsuiting wanneer er niet naar je wordt geluisterd? Doordat er zoveel mensen zijn met een eigen mening lijkt mijn mening soms te verdrinken in de massa. Dit roept de vraag bij me op of ik wel zo nodig een eigen mening wil blijven vormen, laat staan dat ik deze zou willen uiten. Mijn vraag blijkt bij nadere beschouwing echter even absurd als de grasspriet die twijfelt aan het nut van zijn bestaan. De waarde van mijn mening zit in de mate dat ik me ervan bewust ben. Tezamen met de oprechte en diep doorvoelde meningen van anderen vormt het één indrukwekkend grastapijt waarover ik mij vrij voortbeweeg.

 

liegen en bedriegen

Liegen en bedriegen, twee woorden die al eeuwen naast elkaar worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘Waar leugens en bedrog zijn daar kan geen vertrouwen zijn.’ Daar voelt de ander zich gekrenkt, beschadigd en beledigd. Maar waarom liegen en bedriegen we dan toch? Waarom zijn we niet open en eerlijk? Is het vertrouwen waar de uitdrukking over spreekt voor de meesten eigenlijk ook niet meer dan een ander woord voor gemakzucht? De behoefte om heldere antwoorden aangereikt te krijgen waardoor je niet zelf hoeft na te denken, niet de kluwen van leugens en bedrog hoeft te ontwarren? Is trouwens het hele leven niet een kluwen van vaagheden en onduidelijkheden waar je vooral met liefde en verwondering naar moet leren kijken zonder de kluwen te willen ontwarren? Maar wanneer je dat doet, leef je dan wel? Is leven niet juist het ontwarren van de kluwen en er een kleed van weven op een weefgetouw met rechte lijnen? De rechtlijnigheid van openheid en eerlijkheid?

Zie ook:
eerlijk
onze harde schijf

onder nikab en burka

Zolang het de non-verbale communicatie niet verstoort heb ik begrip voor vrouwen die een hoofddoek dragen om aan te geven dat ze niet beschikbaar zijn voor het spel van verleiding tussen man en vrouw. Dit valt voor mij onder de noemer verlovingsringen en trouwringen waarmee je laat zien dat je een vaste partner hebt. Waar ik moeite mee heb zijn vrouwen die hun gezicht en lichaam bedekken omdat ze willen voldoen aan een religieus voorschrift dat hen toegang belooft tot het paradijs. Nog meer moeite heb ik met vrouwen die zich bedekken omdat mannen zich niet kunnen beheersen. Mannen die in plaats van kritisch naar zichzelf te kijken de schuld voor hun gebrek aan zelfbeheersing bij vrouwen neerleggen. Ik heb meer respect voor mannen en vrouwen die in het aantrekkingsspel tussen man en vrouw op zoek gaan naar dat wat niet afhankelijk is van hun kleding en van wat eronder verborgen ligt.

Zie ook: zelfvertrouwen

een open geest

Het is zo gemakkelijk gezegd ‘Je dient met een open geest in het leven te staan.’ Maar wat is een open geest? Neemt iemand met een open geest blind aan wat een ander zegt? Laat iemand met een open geest alles met zichzelf gebeuren? Waarschijnlijk zul je net als ik hier ontkennend op antwoorden. Daarmee weten we echter nog niet wat een open geest is. Wanneer ik er langer bij stil sta kom ik tot de volgende conclusie. Een open geest is geen eenrichtingsverkeer. In een open geest stroomt de energie even gemakkelijk van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. Iemand met een open geest geeft of neemt niet maar geeft en neemt in het besef dat beide krachten in begrip en mededogen met elkaar zijn verbonden.

tolerantie

Wat wij tolerantie noemen is vaak gemakzucht. Jezelf nog eens lekker omdraaien in het warme bed van de zelfgenoegzaamheid om je niet openlijk te hoeven uitspreken over de wereld buiten je bed. Jezelf uitspreken over wat er in de wereld gebeurt is onmogelijk zolang je de gevangene bent van de slaap. Wanneer je jezelf al zou kunnen laten horen dan zouden je uitspraken zijn vervat in dromerige bespiegelingen of in nachtmerries. Om echt te begrijpen wat tolerantie is dien je over een wakkere geest te beschikken die ziet en begrijpt.

Zie ook: spagaat

de nieuwe fascisten

Ons beeld van fascisten lijkt te worden bepaald door op rellen beluste neonazi’s. Hierdoor zien we niet de opkomst van de nieuwe fascisten. We zien alleen agressieve kale koppen en letten niet op de mannen in kostuum. Politieke leiders die onder het mom van democratie een fascistisch regiem opzetten. Wanneer je wilt weten wie deze nieuwe fascisten zijn, let dan op de politieke en/of economische chaos in een land. Zie hoe een partij of persoon de macht naar zich toetrekt door de angst onder de bevolking aan te wakkeren en hoe orde en tucht wordt beloofd om de chaos op te lossen. Zie ook hoe in dit proces op een slinkse manier het parlementaire systeem om zeep wordt geholpen en hoe om dit te verdoezelen journalisten worden vervolgd en tegenstanders met geweld worden onderdrukt. Zie ook hoe individuele burgers monddood worden gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en privacy aan banden te leggen en hoe ter vervanging van de individualiteit propaganda wordt gemaakt voor de superioriteit van het eigen ras, volk, cultuur en/of religie. Aan wie denk jij nu?

Zie ook:
fascisme
interbellum
gluiperds