vrije wil

Volgens hoogleraar cognitieve neurowetenschap Victor Lamme bestaat de vrije wil niet. Denken, voelen en doen worden volgens hem bepaald door je neurobiologische mogelijkheden en beperkingen.

Wat is eigenlijk de vrije wil? Er is sprake van een vrije wil wanneer je een beslissing en de handelingen die eruit voortvloeien ook niet zou kunnen laten plaatsvinden en wanneer je er een doel mee hebt.

Het hoofddoel in mijn leven is het ervaren van geestelijke vrijheid. Ik bereik dit doel door los te laten wat mij geestelijk bindt.

Enkele voorbeelden: Soms wordt ik geconfronteerd met een opvatting die me tegen de borst stuit. Ik kies er dan voor om me erin te verdiepen en de weerstand die ik voel los te laten. Er zijn ook momenten dat ik emotioneel klem zit. Ondanks de aantrekkelijkheid om hierin vast te blijven zitten laat ik mijn gevoelens los door er bijvoorbeeld over te schrijven. Ik kan zelfs besluiten om bepaalde emoties met behulp van psychofarmaca los te laten.

Door dit soort beslissingen, genomen uit vrije wil, bereik ik mijn doel: vrij zijn.