creatieve flow

We gebruiken het Engelse woord flow om de mentale toestand weer te geven waarin je zo geconcentreerd bezig bent dat je jezelf en de tijd vergeet. Voor velen is dit een paradijselijke ervaring waar een hogere macht het heft in handen lijkt te nemen. Niets is minder waar. Er vindt iets anders plaats. Je bewustzijn heeft verschillende lagen. In het dagelijks leven gebruik je meestal de buitenste, een wat stroeve bewustzijns-laag. Deze heb je nodig om grip te krijgen op de wereld om je heen, te beginnen met je talenten. Zodra je deze beheerst leer je ze steeds subtieler toe te passen. De oorspronkelijke betekenis van het Latijnse woord subtilis is onder de schering gaand. De schering zijn de lengtedraden in een weefsel waartussen met dwarsdraden een stof wordt geweven. Een ervaren wever hoeft hier niet bij na te denken. Hij hanteert met soepele hand de spoel met de dwarsdraad. Omdat hij zich niet meer bezig hoeft te houden met het ambachtelijke proces van het weven kan hij zich overgeven aan de creatieve stroom, de flow, die nu onbelemmerd opwelt uit de diepere lagen van het bewustzijn.

Zie ook:
flow
go with the flow
queeste
vijfvoudig geluk