Categoriearchief: Wat is spiritualiteit?

Hier op dit spiritueel blog enkele columns waarin ik de de probeer te beantwoorden  ‘Wat is spiritualiteit?’. Lees ook de andere columns in de hoofdcategorieën spiritualiteit en spiritueel ontwaakt.

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit is geen ding en ook geen in mysterie gedoopte methode. Het is de interactie tussen mij en het leven. Het is een proces waarin ik de mogelijkheden van het leven bewust ervaar en deze ervaring terugkoppel naar het leven. In dit proces veert mijn bewustzijn op en laat me zien dat ik een vanzelfsprekend deel ben van een tijdloze en scheppende dynamiek.

 

Wat is spiritualiteit voor mij?

Wat is spiritualiteit voor mij? Laat ik beginnen met te zeggen wat het niet is. Het is geen religie. Het is ook geen paranormale kermis. Wat is het dan wel? Spiritualiteit is datgene wat de stoffelijkheid van de mens overstijgt en er toch volledig in is opgenomen. Het is de tegenstrijdigheid in deze uitspraak die, wanneer ik me eraan overgeef, een beleving openbaart waar ik geen naam aan kan geven. Wanneer ik het toch probeer komen woorden als één zijn, betrekkelijkheid, mededogen, begrip en tederheid het dichtst in de buurt maar ook deze woorden dekken, evenals de woorden in deze column, de beleving niet.

 

spiritualiteit

Taalkundig stamt het begrip spiritualiteit af van het Latijnse spiritus: adem, geest. Het is verwant aan het Hebreeuwse roeach: adem. Het is de lucht die God in de eerste mens blies. De levensadem waarmee hij Adam het leven schonk.

Binnen het Christendom staat spiritualiteit gelijk aan het jezelf nederig en devoot overgeven aan deze goddelijke kracht. Binnen de esoterie staat het gelijk aan het ervaren van fijnstoffelijke en onstoffelijke krachten.

Voor mij betekent spiritualiteit het mezelf bewust zijn van de levenscheppende kracht. Op zoek naar dit bewustzijn, zie en beleef ik dingen. Ik laat ze los en ga verder op een weg zonder begin en einde, een weg waar ik geniet omdat ik er ben.