Categoriearchief: respect

Iedere straatvechter heeft het over respect maar wat bedoelen we eigenlijk met: respect?

eindeloze beweging

We hebben als mens een sterke behoefte aan erkenning. We willen gehoord en gezien worden en we willen horen en zien dat we worden opgemerkt. Niet zomaar opgemerkt, we willen dat anderen ons bijzonder vinden. Het risico van deze behoefte aan erkenning is dat het je eigenwaan versterkt. Dat je, wanneer je de erkenning krijgt, zelfgenoegzaam denkt dat je het hoogste hebt bereikt, dat je niet verder hoeft te zoeken. Je kunt dan wel denken dat je klaar bent met zoeken maar het leven gaat eindeloos door. Dit stopt niet met de beslissing dat jij klaar bent of met het beeld dat anderen van je hebben. Dit beeld vergaat met de tijd, de beweging blijft. Het is aan jou of je daar actief aan blijft deelnemen.

Zie ook:
veranderen doet pijn

familiebanden

Hoe meer ik me verdiep in de Nederlandse cultuur hoe meer ik me bewust word van het belang van onze maatschappelijke opvangmogelijkheden. Deze zorgen ervoor dat we knellende familiebanden kunnen loslaten. Dit betekent niet dat we onze familie niet belangrijk vinden. We zijn er alleen niet van afhankelijk. In veel andere landen ben je als individu door je praktische afhankelijkheid gedwongen om je aan je familie te conformeren. Dit is misschien wel een van de belangrijke redenen waarom terroristen zo gemakkelijk lijken te denken over hun eigen dood en die van anderen. Het belang van hun individualiteit verzinkt in het niet vergeleken met dat van hun familie, volk en religieuze clan. Hierin vinden ze de zekerheid en het respect welke ze niet vinden in de westerse wereld waar een leger van individualisten op hen neer lijkt te kijken.

Zie ook:
familie
familieleed

barbaars

Je schaamt je rot wanneer je ziet hoe sommige westerlingen zich gedragen. Zij die niet genieten van een fijne vrijpartij en een glas bier maar die zichzelf laveloos drinken, de ene na de andere vrouw ‘palen’, brallen, een grote bek hebben en dan nog vinden dat anderen geen respect voor hen hebben. Hier is maar één woord voor: barbaars. Barbaars betekent onbeschaafd, wreed. Een barbaar was voor de oude Grieken iemand die brabbelde, die een onverstaanbare taal sprak. Die in de taal van de Romeinen de bestaande ‘mores’, de maatschappelijke en religieuze zeden, niet deelde: een heiden. Is het, wanneer je dit overdenkt, vreemd dat islamitische extremisten ons barbaren vinden? Ons mores willen leren? Hoe kunnen we, wanneer zij dit beeld van ons hebben, hen er ooit van overtuigen dat zij met hun wreedheid barbaren zijn?

levenslang

Veel mensen hebben levenslang. Zitten opgesloten in maatschappelijke systemen, verstarde ideeën en niet verwerkte gevoelens. Eisen respect van iedereen die hun gevangenis bezoekt. Beseffen niet dat respect begint bij jezelf. Bij de keuze die je maakt om levenslang om te zetten in vrijheid.

jongensdroom

Veel jongens willen later een stoer beroep uitoefenen. Beroepen waarmee ze anderen kunnen helpen en beschermen. Deze stoerheid is een geliefd thema in de filmindustrie waar de held zijn dapperheid en vaardigheid inzet voor de bescherming van vrouw en kinderen. Vanaf de pubertijd verandert deze droom in een droom over succes. De jongen wil zijn kracht inzetten om geld en aanzien te verwerven. Met het verdiende geld wil hij een gezin onderhouden en beschermen. Helaas wordt bij veel jongens hun droom al in een vroegtijdig stadium verbrijzeld. Zij kunnen hun ouders niet beschermen tegen een scheiding, krijgen geen respect van hen, vinden geen partner of baan. Op dat soort momenten bundelen sommigen hun krachten en vormen een jeugdbende. Hier vinden ze het respect en de geborgenheid die ze anders in hun werk of gezin zouden hebben ervaren.

Zie ook:
testosteronbel
agressie

respect (2)

De oorspronkelijke betekenis van het begrip respect is omkijken. Je kijkt om wanneer je beseft dat je een bijzonder iemand bent gepasseerd. Deze oorspronkelijke betekenis heeft geleid tot betekenissen als: bewondering en ontzag. Bewondering op grond van iemands kwaliteiten en ontzag voor iemands macht.

Wij eisen bewondering en ontzag voor ons territorium. Wanneer bijvoorbeeld op straat een groep jongeren bij elkaar staat dan is er een kans dat zij de voorbijganger die hen te indringend aankijkt vijandig benaderen omdat deze in hun ogen geen respect heeft voor hun territorium. Behalve respect voor het fysieke territorium eisen we ook respect op voor ons geestelijk territorium. Onze persoonlijke waarden en normen, cultuur en ideologie.

Door de toegenomen wereldwijde mobiliteit betreden we steeds vaker elkaars territorium. Dit gaat via de weg van migratie, digitale communicatie, handel en toerisme. Wij westerlingen doen dit met een grote mate van arrogantie. Wij wanen ons onaantastbaar in ons territorium. Deze houding roept bij degenen wiens territorium we betreden het gevoel op dat we geen respect voor hen hebben. Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat we door hen worden aangevallen.

Zie ook:
respect
charisma

respect

Ik heb het laatste jaar veel contact gehad met buitenlanders. In deze contacten kan ik het niet nalaten om te vragen wat zij van Nederlanders vinden. De meesten zijn niet gewend aan zulke directe vragen. Het is juist deze openheid en directheid die ze vervolgens roemen. Een Engelsman noemt ons outspoken, een Duitser locker en een Belg noemt ons vrij. Het is leuk om dit over jezelf te horen. Ik ben immers ook Nederlander. Ik vraag echter wel door. Ik heb namelijk gemerkt dat veel buitenlanders zich eerder positief uitlaten dan negatief. Ze zijn bang dat ze je door een te grote directheid zullen kwetsen. Wanneer ik dit doe komt de keerzijde van de medaille naar boven, begrippen als arrogant, losgeslagen en betweterig. Ik ben hierdoor gaan nadenken over onze cultuur. Ik ben tot de conclusie gekomen dat we minder respectvol zijn dan we denken. We vinden dat het van respect getuigt wanneer je zonder omwegen, assertief en provocatief je mening kenbaar maakt. Als iemand dat kwetsend vindt dan is dat volgens ons zijn probleem. Immers: “Het moet kunnen, je moet jezelf kunnen zijn.” Als iemand anders echter hetzelfde doet dan staan we op onze achterste benen. Deze zelfoverschatting maakt ons blind voor wat respect inhoudt. Respect is niet luidruchtig je mening verkondigen en emotioneel eisend om opheldering vragen. Respect is jezelf openstellen voor de ander. Geen conclusies trekken voordat je alle informatie tot je hebt laten doordringen.

Zie ook: respect (2)