Categoriearchief: zorgzaam

Het woord ‘zorg’ heeft niet alleen de beladen betekenis van ‘ongerustheid’ maar ook de positieve betekenis van ‘zorgzaam’ ofwel ‘hij of zij die zich bekommert om iets of iemand’. Zorgzaamheid past daarom beter hier bij de categorie ‘liefde’. ‘Zorg‘ is een aparte categorie die onder de categorie ‘stress en burn-out‘ is geplaatst.

betekenis overgave

Overgave is een woord dat bij veel mensen een negatief gevoel oproept door de betekenis ‘opgeven van de strijd, berusting, onderwerping’. Hierdoor krijgt ook de actieve betekenis ‘toewijding, het zich geheel aan iets of iemand geven’ een negatieve klank. Toch is dit niet negatief. Denk maar eens aan de momenten waarop je jezelf seksueel in handen legt van je geliefde, ouders die zichzelf wegcijferen om een ziek kind te verzorgen of de momenten dat je afziet van bepaalde pleziertjes om je volledig te kunnen wijden aan een ideaal, werk, kunst of hobby. In het verlengde van de actieve betekenis van overgave ligt de spirituele betekenis ‘devotie, geloof, vertrouwen’.

Zie ook:
overgave
Sagrada Familia

nationale spaarpot

We zullen de komende maanden onze nationale spaarpot moeten aanspreken. Ik denk niet alleen aan het laten oplopen van de staatsschuld die we in de afgelopen jaren hebben verlaagd om periodes als deze te kunnen overbruggen maar ook aan de geestelijke buffer die we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Bij de geestelijke buffer denk ik aan de gevoelens van opwinding, dankbaarheid en trots die ik ervaar wanneer ik zie hoe betrokken en planmatig politie, brandweer en zorgpersoneel op crisissituaties reageren. Zij zijn voor mij het voorbeeld voor hoe iedereen bij een crisis dient te reageren: gewetensvol, zorgzaam en rationeel.

vlooien

Door elkaar te vlooien, huidschilfertjes en andere ongerechtigheden uit elkaars vacht te plukken, versterken apen hun onderlinge band. De aanraking maakt oxytocine, het ‘knuffelhormoon’, vrij in de hersenen. We vlooien elkaar nog altijd. We vangen dan wel geen vlooien bij elkaar maar strelen elkaar en fluisteren met elkaar. Dit doen we bij baby’s die we rustig krijgen door rugje en hoofdje te strelen en zachte sussende geluidjes te maken. Geliefden strelen elkaar, kroelen in elkaars haar, fluisteren met elkaar in bed en tonen hun zorg voor elkaar. Met de komst van YouTube hebben we een nieuwe vorm van vlooien ontdekt. We kijken en luisteren naar ASMR filmpjes waarin zachte rustgevende geluidjes worden geproduceerd.

Zie ook:
kip of ei (2)
neurologisch geluk

verslavingszorg

Veel van ons gedrag en gevoel zit opgesloten in loops. Deze laten diepe sporen na in de hersenen. Sporen waarin je als in de rillen van de weg gevangen zit. In verslavingen waaraan je probeert te ontsnappen door kwaad te worden en jezelf te veroordelen. Dit werkt niet, het versterkt de verslaving. Beter is het om je verslaving te erkennen. Erken dat je verslaafd bent en erken de gevoelens die in de verslaving zitten opgesloten. Hoe confronterend dit proces ook is, ga deze gevoelens niet uit de weg ook al zijn ze maatschappelijk beladen. Erken ze niet alleen maar herken ze ook. Analyseer, verklaar en benoem ze zonder jezelf te veroordelen. Wanneer je dit doet ben je met echte verslavingszorg bezig. Het zorgzaam en zorgvuldig omgaan met je verslaving en met jezelf.

Zie ook: dopamine verslaving

wereldproblemen

Ik voel me de laatste dagen onrustig. Wanneer ik het waarom daarvan probeer vast te stellen besef ik dat ik de afgelopen tijd sterk geconcentreerd ben geweest op de politieke en maatschappelijke problemen in de wereld. Hierdoor ben ik vervreemd geraakt van mijn diepste zelf. Nu zou ik me kunnen verontschuldigen door te zeggen dat ik me medeverantwoordelijk voel voor wat er in de wereld gebeurt maar dat is te gemakkelijk en opportunistisch. Er is nooit een rechtvaardiging voor mijn handelen wanneer het niet voortkomt uit een rustige en stille beschouwing van mijn innerlijk. Mijn besluit staat daarom vast. Ik zorg dat ik eerst weer in het reine kom met mezelf voordat ik me opnieuw op de wereldproblemen stort.

gadeslaan

Zoals een schilder vaak alles wil weten over de verf die hij gebruikt zo wil ik alles weten over de woorden die ik gebruik. Hierdoor ontdek ik soms bijzondere betekenissen zoals van het woord gadeslaan. Dit woord kwam bij me op toen ik probeerde vast te stellen hoe ik om dien te gaan met mijn ziekteverschijnselen. In het woord gadeslaan zit het Middelnederlands gade dat aandacht, zorg betekent. Toen ik dit ontdekte drong tot me door wat ik bedoel met gadeslaan. Ik wil mijn ziekte aandachtig en zorgzaam beschouwen. Niets meer en niets minder.

grenzen verleggen

Er zijn mensen die volledig voor iets gaan, zoals de aanleg van een tuin of een eigen bedrijf. Een dergelijk levensproject is niet altijd materieel van aard. Ook de zorg voor een ander kan een levensproject zijn. Ik heb diep respect voor al deze mensen die er voor kiezen om de grens van het haalbare te verleggen. Ik heb een nog groter respect voor degenen onder hen die de betrekkelijkheid van hun project inzien, er om kunnen glimlachen en toch doorgaan.