de schepper van god

Ieder mens schept een eigen godsbeeld. Stel dat zo’n godsbeeld door meerdere mensen wordt gedeeld en dat het door de input van vele generaties een onafhankelijke identiteit krijgt. Wanneer dit zo is dan is de mens de schepper van god, zijn we god zelf. Het risico van iedere schepper is dat hij een opschepper wordt. Wanneer dit gebeurt dan is ook god een opschepper. Wanneer we stoppen met het scheppen van god dan is ook god geen opschepper meer en is hij wat hij altijd is geweest: de oneindige transformatie van het zijn.

Zie ook:
Is er leven na de dood?
archetypen
uitvoerders
virtuele wezens in een virtuele wereld
één met de schepping
de kleine schepper
de prijs van vrijheid
overgave