de schepper van god

Ieder mens schept een eigen godsbeeld. Stel dat zo’n godsbeeld door meerdere mensen wordt gedeeld en dat het door de input van vele generaties een onafhankelijke identiteit krijgt. Wanneer dit zo is dan is de mens de schepper van god, zijn we god zelf. Het risico van iedere schepper is dat hij een opschepper wordt. Wanneer dit gebeurt dan is ook god een opschepper. Wanneer we stoppen met het scheppen van god dan is ook god geen opschepper meer en is hij wat hij altijd is geweest: de oneindige transformatie van het zijn.

Dit was de laatste van zeven geselecteerde columns in de categorie ‘scheppingskracht’.
1. kiezen voor vrijheid
2. de schepping
3. Hoe bijzonder is de scheppingskracht!
4. Wat is de zin van het leven?
5. de liefde overwint alles
6. Geloof je in god?
7. de schepper van god

Zie ook:
Waartoe zijn wij op aarde?
Is er leven na de dood?
archetypen
uitvoerders
virtuele wezens in een virtuele wereld
één met de schepping
de kleine schepper
de prijs van vrijheid
overgave