Categoriearchief: kijken en zien

Vaak kijken we wel maar zien niet.

blijven kijken

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de levensloop van mensen en in hun persoonlijkheid. Misschien verklaart dat mijn belangstelling voor het programma Lauren Lake’s ‘Paternity Court’. Ik heb tientallen afleveringen van dit programma gezien waarin steeds de ontrouw van ouders en de uit hun relatie(s) voortgekomen kinderen centraal staan. Ik vraag me af waarom ik blijf kijken. Het is niet mijn behoefte om te observeren en te analyseren. Het is iets anders. Ik lijk op het kind dat met grote open ogen de wereld bekijkt en ongefilterd bij zich binnen laat komen. Ik blijf kijken en wacht op het moment dat er iets in me gebeurt waardoor ik stop met kijken. Het moment waarop de volgende golf van leven mij oppakt en haar verbazingwekkende boodschap over me uitstort.

Zie ook: mensen kijken

 

schuivende panelen

Je beeld van de werkelijkheid bestaat uit twee lagen. De eerste laag wordt gevormd door wat je met je zintuigen waarneemt. De tweede laag bestaat uit de conclusies die je hieruit trekt. Deze tweede laag bevat niet alleen lichtvoetige interpretaties van de werkelijkheid maar ook loodzware, beklemmende oordelen en dogma’s. De twee lagen schuiven als houten panelen over elkaar. Soms ontstaan er gaten in de panelen. De gaten in het eerste paneel ontstaan wanneer je de wereld ontspannen en aandachtig observeert. De gaten in het tweede paneel ontstaan wanneer je de conclusies over wat je waarneemt loslaat. Zodra vervolgens twee gaten over elkaar heen vallen doorzie je niet alleen jezelf maar krijg je ook een dieper inzicht in andere mensen en situaties.

 

niet-reactief

Ik merk dat ik regelmatig de term niet-reactief gebruik zonder uit te leggen wat ik ermee bedoel. Ik kan dit begrip het best uitleggen aan de hand van een persoonlijk voorbeeld. Ik ben iemand die voortdurend zichzelf en de wereld observeert. Om tot de kern van mijn observaties door te dringen probeer ik dat wat ik waarneem bij me binnen te laten komen zonder erop te reageren. Ik neem er geen standpunt over in en vorm er geen oordeel over voordat ik het hele onderwerp overzie. Pas wanneer ik intuïtief het gevoel heb dat ik er klaar voor ben ga ik schrijven. Hierbij krijgen alle gedachten die niet-reactief zijn opgeborreld een plaats in het eerste concept van een column. Daarna begint het proces van schrappen, minimaliseren en aanscherpen van de tekst. Ook dit proces is niet-reactief. Ik stuur het niet aan met mijn denken maar het wordt aangestuurd door mijn intuïtie en gevoel voor woorden en zinnen.

 

kijken totdat ..

Ik kan niet alleen eindeloos kijken naar liefdesuitingen maar ook naar gedrag dat me tegen de borst stuit. Dit is een gevolg van mijn keuze om met een onbevangen geest middenin de wereld te staan en alles bij me binnen te laten komen totdat mijn betrokkenheid, afkeer en verbazing zijn opgelost en totdat het dualisme in mijn gevoel is verdwenen.

Zie ook:
observeren
waarnemer

 

spinnenweb

Ik voel me als een spin in een spinnenweb. De draden van mijn gedachten en gevoelens vormen een vangnet voor de gebeurtenissen in de wereld. Observerend zit ik middenin het web ook al stormt het en ook al dreigt het web te scheuren. Ik zit liever tijdens een storm in mijn onbeweeglijke binnenste en reageer van daaruit op wat er gebeurt dan dat ik me verstop in een donkere hoek van mijn web ver verwijderd van mezelf en van de gebeurtenissen om me heen.

Zie ook:
geëngageerd
Job
mijn werkelijkheid

 

mensen kijken

Ik heb in mijn werk veel mensen geobserveerd, hun persoonlijkheid vastgesteld en hen vervolgens een spiegel voorgehouden. Dit werk heb ik na mijn pensionering losgelaten. Ik observeer nog wel mensen maar houd hen geen spiegel meer voor. Al observerend zie ik hoe iemands leven wordt gevormd door zijn talenten en omgeving en hoe de rode draad van zijn leven zich ontrolt. Wanneer ik dit zie glimlach ik om de betrekkelijkheid ervan. Betrekkelijk in de betekenis van ‘in verband staande met’. Iemands persoonlijke waarde binnen de context van de waarden van zijn omgeving en van het leven zelf. Zodra ik deze betrekkelijkheid zie welt er begrip en mededogen in me op en houd ik mijn mond.

Zie ook:
blijven kijken
schikgodinnen

 

observeren

Het woord observeren betekent: aandachtig gadeslaan, in het oog houden. In een gesprek kijk je de ander aandachtig aan en luister je naar wat hij zegt. Om tijdens het gesprek vast te stellen hoe je zelf over iets denkt wend je echter vaak even je ogen af. Het is moeilijk om hier niet aan toe te geven, niet weg te kijken maar de ander aandachtig te blijven gadeslaan zonder hem aan te staren. Wanneer je hierin slaagt hoor je niet alleen wat de ander zegt maar ontdek je uiteindelijk ook de spirituele waarde van wat hij zegt.

Zie ook:
observeer en accepteer
gyroscopie