Categorie: onthecht handelen

Maar hij die, de zinnen door het bewust denken beheersend, zonder gehechtheid karma-yoga verricht met zijn organen van handeling, o Arjuna, hij is een uitnemend mens. (Bhagavad Gita) Lees eerst de column onthecht handelen en de yoga van het denken.

Zie ook de categorieën doen en niet-reactief.

het Westen

Het Westen is meer dan een groep landen. Het is een visie op het functioneren van de overheid. Uitgangspunt is dat burgers niet worden gehinderd door een overheid die zichzelf in stand houdt met corruptie, nepotisme, desinformatie, indoctrinatie en fysieke en psychische onderdrukking. Democratie is geen garantie dat deze misstanden niet plaats vinden. Democratie maakt het wel gemakkelijker om ze bespreekbaar te maken. Helaas denken velen dat ze met het uitroepen van een democratie klaar zijn. Soms zijn ze al tevreden met vrije verkiezingen. Later blijkt dat de strijd tegen misstanden nooit stopt. Ook in een democratie dien je alert te blijven en te reageren op misstanden. Niet met opruiende, intimiderende en ongefundeerde uitspraken maar onthecht en op basis van feiten.

Zie ook:
democratische waarden en voorwaarden
doorgeslagen in individualisme
streven naar vrijheid
niet de feiten maar ..
macht corrumpeert
nepotisme
onthecht handelen

verklaring

Er zijn momenten in het leven dat je duidelijk moet maken waar je staat. De aanval van het Russisch regiem op Oekraïne is voor mij zo’n moment. Het westen zal nu en in de toekomst iedere gelegenheid moeten aangrijpen om Poetin en zijn regiem ten val te brengen. Ieder mens heeft namelijk recht op vrijheid, economische zekerheid, geestelijke groei en spirituele ontwikkeling. De misdaad van het Russisch regiem is dat zij dit grondrecht in de voormalige Sovjetrepublieken ernstig heeft beperkt en zelfs voor een grote groep onbereikbaar heeft gemaakt door desinformatie, corruptie, onderdrukking, moord en oorlogsgeweld. De tactische en strategische beslissing over hoe het regiem ten val moet worden gebracht moet door democratisch gekozen politici worden genomen die onthecht kunnen handelen.

Zie ook:
Russisch gif
criminelen onder elkaar
het recht op ..
onthecht handelen
spirituele politiek
statement
ongepast
ontwikkeling
lone wolves

spirituele politiek

Compromissen hebben voor sommigen een negatieve klank. Het zijn volgens hen overeenkomsten waar niemand bij wint en iedereen verliest. Je kunt er ook anders naar kijken. Compromissen vertegenwoordigen in een democratie de opvattingen en standpunten van een brede laag van de bevolking. Dit geeft politieke rust en veiligheid. Politici moeten hier wel iets voor doen. Om compromissen te kunnen sluiten moeten ze hun ego en partijbelang terzijde schuiven om zich onbevooroordeeld en vanuit meerdere invalshoeken te kunnen richten op het oplossen van een probleem. Anders gezegd: Ze moeten onthecht kunnen onderhandelen, spirituele politiek bedrijven.

Zie ook:
Het einde van de democratie?
onthecht handelen
de yoga van het denken
verklaring

gerechtvaardigd geweld

Ik worstel met de vraag of geweld in bepaalde situaties gerechtvaardigd is. Ik ben niet een vanzelfsprekend bewonderaar van Gandhi of van christelijke martelaren die zich zonder verzet lieten afslachten in het Colosseum. Ik vind dat je als mens het recht hebt jezelf te verdedigen. Uitgangspunt is geweldloos verzet maar wat doe ik als iemand met geweld reageert? Heb ik dan begrip en mededogen omdat hij zich misschien laat leiden door angsten en trauma’s die te groot voor hem zijn om onder ogen te zien? Zal hij door mijn begrip en mededogen tot inkeer komen en zijn trauma’s alsnog verwerken of zal het een aansporing zijn om gewelddadiger te worden? Hoeveel machthebbers zijn er niet geweest die steeds gewelddadiger werden en hele volken uitmoordden louter en alleen omdat het kon? Waarom zou ik niet proberen hun geweld te stoppen? Dat kan ook op de manier die Krishna in de Bhagavad Gita aangeeft, door onthecht de strijd aan te gaan.

Zie ook:
genocide
statement
onthecht handelen

gewoon omdat het kan
politici op het vinkentouw
strijd
verlichting 2.0

Boeddha

Toen Siddhartha Gautama zich bewust werd van het lijden in de wereld zocht hij naar een manier om het te beëindigen. Mediterend kreeg hij inzicht in de oorzaak van het lijden en hoe je ermee om kunt gaan. Lijden ontstaat door begeerte en gehechtheid aan voorspoed en tegenslag, vreugde en verdriet. Door inzicht in de oorzaak van het lijden en door onthecht en met mededogen te denken, voelen en handelen, bevrijd je jezelf van het lijden. Op het moment dat Siddhartha zich hiervan bewust werd, werd hij Boeddha ofwel ‘hij die ontwaakt, verlicht is’. Net als Siddhartha worden ook wij gekweld door lijden. Door inzicht, onthechting en mededogen ontdekken ook wij dat we verlichte wezens zijn.

Zie ook:
de pijn van het bestaan
de aarde is mijn getuige
onthecht handelen
statement
levenswiel
Chinese lankmoedigheid
superpositivisten

de yoga van het denken

Voor de meeste mensen is yoga een methode om zich te ontspannen. Yoga is echter meer dan dat. De oorspronkelijke betekenis van het woord yoga is verbinding, eenwording. Verbinding met het potentieel hogere in jezelf. Het is een levenswijze die wordt gekenmerkt door onthechting. Onthechten is niet: weggooien, ontkennen, afstand nemen. Onthechten is de waarde van iets inzien en ervaren zonder je eraan te hechten. Onthechten beperkt zich ook niet tot één aspect van je persoon. Om te leren onthechten kan het echter wel handig zijn om je op één aspect te richten, bijvoorbeeld op het denken. Bij de yoga van het denken ga je het denken niet uit de weg maar vraag je door tot op de bodem en hecht je jezelf niet aan de gedachten die je tegenkomt. Geen vraag of antwoord is ongepast zolang je de antwoorden maar loslaat. Door dit te doen krijg je inzichten en ervaringen die het denken niet voor mogelijk had gehouden, ontdek je dat alles met elkaar is verbonden.

Zie ook:
de yoga van het vragen
onthecht handelen
Leve het denken!
paradox
doorvragen
spirituele politiek

onthecht handelen

Ik heb gisteren een agressief schoonmaakmiddel gebruikt dat per ongeluk ook op vloertegels terecht is gekomen die daar tegen bestand hadden moeten zijn. Niet dus. Er ontstonden lelijke lichte vlekken. Ik besloot de stoute schoenen aan te trekken en alle tegels volledig in te smeren met hetzelfde schoonmaakmiddel. Het resultaat is beter dan toen er vlekken op zaten maar het is minder mooi dan het was. Desondanks heb ik geconcentreerd mijn werk kunnen doen. Ik ervoer de vrede waar Krishna met Arjuna over sprak toen hij aan de vooravond stond van een oorlog waarin hij zou moeten vechten tegen familie en vrienden. Krishna onderrichtte Arjuna tijdens dit gesprek in de yoga van handeling: Maar hij die, de zinnen door het bewust denken beheersend, zonder gehechtheid karma-yoga verricht met zijn organen van handeling, o Arjuna, hij is een uitnemend mens. (Bhagavad Gita)

Zie ook:
statement
de yoga van het vragen
onze zachte onderbuik
eten van de boom van kennis van goed en kwaad
gerechtvaardigd geweld
spirituele politiek
verklaring