open

Wanneer ik medewerkers vraag wat ze belangrijk vinden in de communicatie dan noemen ze heel vaak openheid. Wat ze bedoelen is dat ze alles willen weten wat hun werk en positie zou kunnen beïnvloeden. Ook willen ze dat er geluisterd wordt naar hun ideeën over het bedrijf en naar hun frustraties over de mensen die er werken. Wat de meesten niet beseffen is dat je een prijs moet betalen voor deze openheid. Openheid is namelijk geen exclusief recht van één persoon. Anderen hebben hetzelfde recht. Dit kan onaangenaam uitpakken wanneer je functioneren openlijk ter discussie wordt gesteld. Hiermee geconfronteerd, proberen de meesten hun fouten en zwaktes alsnog te verbergen achter de gesloten deuren van het functioneringsgesprek.

Zie ook: het recht op ..