Is god een algoritme?

Hoe begon het leven? Begon het met een god die hemel en aarde schiep en zich vervolgens manifesteerde in heilige boeken om zijn schepping bij te sturen? Of ligt het antwoord verscholen in natuurkundige wetten? Begon het leven misschien met een kwantumsprong waarbij energie zich manifesteerde als een deeltje in plaats van als een golf? Maar wat zette het kwantum er dan toe aan om een deeltje te worden? Of kosmologisch gezien, wat bracht het proces van omgekeerde zwaartekracht op gang dat leidde tot het uitdijen van het universum en het mogelijk ontstaan van meerdere universums? Welk algoritme, welke set regels, heeft deze wijzigingen in gang gezet en doen groeien? Is er trouwens maar één algoritme of is er misschien een oneindig aantal algoritmes die verschillende werelden opleveren? Waarom bestaan deze algoritmes, als ze al bestaan? Zijn ze er slechts voor de blijdschap en verwondering van de wiskundige die een nieuwe wetmatigheid ontdekt? Of zijn ze er voor de filosoof om er vragen over te stellen? Zullen deze vragen echter niet tot de conclusie leiden: ‘het enige dat ik weet is dat ik niets weet’? Of zullen we uiteindelijk wel iets weten maar is dat wat we dan weten te vergelijken met het getal pi, de verhouding van een cirkel en haar middellijn, een getal dat een ogenschijnlijke waarde heeft van 3,14 maar dat bij nadere beschouwing een oneindig aantal verschillende getallen achter de komma blijkt te hebben?

Zie ook:
virtuele wezens in een virtuele wereld
het enige dat ik weet ..
het moest zo zijn
orde en chaos