Job

“De duivel schijt altijd op dezelfde plaats.” We hebben diverse uitdrukkingen voor de opeenstapeling van ellende waarmee we soms worden geconfronteerd. In het Oude Testament laat Job zien hoe je daar mee om kunt gaan. Na een lange periode van voorspoed wordt hij overspoeld door rampspoed. Hij accepteert wat hem overkomt en blijft, ondanks de pogingen van zijn vrienden om hem op andere gedachten te brengen, geloven dat God het beste met hem voorheeft. Aan het einde van het verhaal beloont God hem voor zijn geloof. Ik moet de laatste tijd vaak aan dit verhaal denken. Ook ik word soms overladen met ellende. Geen grote rampen maar kleine ziektes, tegenslagen en verdriet die tezamen één brok ellende vormen. Het verhaal van Job inspireert me om verschillende redenen. Wat me het meest erin aanspreekt is de vasthoudendheid en gelijkmoedigheid waarmee hij de voor- en tegenspoed in zijn leven accepteert. Wanneer ik hierbij stil sta dan besef ik dat ik de voorspoed in mijn leven vanzelfsprekend vind. Waarom dan ook niet de tegenspoed?

Zie ook:
mijn lot
spinnenweb
zielig
Waarom moet mij dit overkomen?
het is allemaal zo gewoon
berusting