slachtoffergevoel

Een van de gevoelens die je geluk het meest in de weg staan is het gevoel slachtoffer te zijn van iets of iemand. Je voelt je slachtoffer wanneer er negatieve gevoelens bij je zijn opgewekt die je niet wilt en die zich eindeloos lijken te herhalen. Gevoelens als: eenzaamheid, verdriet, woede, en vernedering. Het risico dat je bij  deze gevoelens loopt is dat je er geen verantwoording voor neemt. Niet accepteert dat het je eigen gevoelens zijn waar je aan vast kunt houden of die je kunt loslaten. Door ze los te laten ontstaat er ruimte voor mededogen en voor overgave aan wat je gevoel overstijgt.

Vergeet bij het volgende voorbeeld alle godsdienstige constructies die er omheen zijn gebouwd en richt je op de kern van het verhaal: het lijdensverhaal van Christus, slachtoffer van een haatcampagne. Aan de vooravond van zijn kruisiging zag hij in de hof van olijven zijn gevoel onder ogen en koos ervoor om het los te laten en zich open te stellen voor iets dat zijn gevoel oversteeg. In zijn gebed tot god ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg; maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden.’ Het tweede moment was toen hij, aan het kruis hangend, de beker van het lijden tot de laatste druppel had leeggedronken en zijn laatste woorden sprak: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Ik roep je niet op om christen te worden maar leer van dit verhaal dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je gevoel.

Zie ook:
maak van je hart geen moordkuil
mededogen