jezelf vergeven

Soms voel je jezelf schuldig omdat je beseft dat je fout bezig bent geweest. Dit schuldgevoel verdwijnt wanneer je jezelf kunt vergeven. Vergeven is relatief eenvoudig wanneer je gedrag het gevolg was van onwetendheid. Bijvoorbeeld doordat je bent opgegroeid met normen en waarden waarvan je pas later besefte dat ze fout waren. Jezelf vergeven wordt lastiger wanneer je op het moment van handelen wist dat je fout zat en ermee doorging vanuit egoïstische motieven zoals persoonlijk genot en machtswellust. In dat geval zul je niet alleen je fouten maar ook je motieven moeten erkennen zonder jezelf te verstoppen achter excuses. Pas wanneer je stopt met het herhalen van je foute gedrag kun je de laatste stap zetten in het jezelf vergeven: Jezelf tegemoet treden met begrip en mededogen. Wanneer je hierin slaagt kun je in alle oprechtheid zeggen ‘Dat was ik, dit ben ik.’

Dit was de laatste van vijf geselecteerde columns in de categorie ‘begrip, mededogen en vergeving’.
1. begrip
2. mededogen
3. vergeven
4. begrip mededogen en vergeving
5. jezelf vergeven

Zie ook:
vergeven
ontgiften
schuld en boete
niet bekennen maar erkennen
begrip mededogen en vergeving