gyroscopie

Een gyrokompas kan in alle richtingen vrij ronddraaien. Het is een toepassing van de gyroscoop, een instrument waarvan de as een vaste positie houdt. Het woord gyroscoop is afgeleid van het Latijnse woord gyrare: ronddraaien en het Griekse woord skopein: bekijken.

Gyroscopie is het vanuit een vaste, neutrale positie observeren van jezelf en van de wereld. Een gyroscopist handelt pas wanneer hij zich één weet met de balans die ontstaat zodra hij alle rationele en emotionele elementen van een zaak in één blik overziet.

De Israëlische koning Salomon gaf een goed voorbeeld van gyroscopie in zijn beroemd geworden Salomonsoordeel. Twee vrouwen gaven aan de moeder te zijn van een pasgeboren kind. Salomon stelde voor om het kind in tweeën te hakken en de helften te verdelen. Ondanks de logica van het voorstel was Salomon zich blijkbaar gelijktijdig bewust van de emotionele kant van de zaak. Want toen een van de vrouwen aangaf dat hij het kind dan maar aan de andere vrouw moest geven gaf hij het kind aan de vrouw die het wilde redden.

Zie ook:
het omnidirectionele brein
observeren
inclusief denken
parallel denken
gerechtelijke dwaling
visionairs