mededogen

Ik houd niet van het woord medelijden. Ik associeer het teveel met iemand zielig vinden. Ik gebruik daarom liever het woord mededogen. Alhoewel dit woord voor velen preekstoeltaal is kan ik er zelf goed mee uit de voeten. Mededogen heeft net als medelijden de betekenis ‘samen met iemand lijden’. Daarnaast betekent het echter ook ‘het lijden dulden’ (van gedogen). Jezelf er niet door laten meeslepen. Ik heb mededogen met mensen die worstelen met het lijden maar laat me er niet in meeslepen. Mijn mededogen stopt zodra mensen het lijden gedogen, het doorleven en verder leven. Met hen deel ik de vreugde van het leven. Het leven dat zowel lijden als vreugde is.

Dit was de tweede van vijf geselecteerde columns in de categorie ‘begrip, mededogen en vergeving’.
1. begrip
2. mededogen
3. vergeven
4. begrip mededogen en vergeving
5. jezelf vergeven

Zie ook: begrip mededogen en vergeving