mededogen

Ik houd niet van het woord medelijden. Ik associeer het met iemand zielig vinden. Ik gebruik liever het woord mededogen. Alhoewel het woord mededogen voor velen preekstoeltaal is kan ik er goed mee uit de voeten. Ook mededogen betekent samen met iemand lijden. Voor mij heeft het echter nog een andere betekenis: Het lijden dulden (van gedogen). Jezelf er niet door laten meeslepen. Ik heb mededogen met mensen die worstelen met het lijden. Ik heb geen mededogen met mensen die hun lijden kunnen gedogen, die het lijden doorleven en verder leven. Met hen deel ik de vreugde van het leven dat ook lijden is.