Categoriearchief: overgave

Het woord islam betekent letterlijk overgave. Voor veel christenen heeft het woord geloof ook de betekenis van overgave. Stop met nadenken en geef je over aan iets dat groter is dan jezelf. Zelf gebruik ik ook regelmatig het woord overgave. Lees hier wat het voor mij betekent.

bidden

De oorspronkelijke Germaanse betekenis van bidden is dringend verzoeken, het Duitse ‘bitten’. Bid ik zelf wel eens? Ja, soms. Ik bedoel niet dat ik gestandaardiseerde gebeden prevel of opdreun. Als ik bid dan doe ik dat meestal tijdens het schrijven of in een moeilijk gesprek. Ik bid eigenlijk ook alleen maar wanneer ik klem zit. Bijvoorbeeld wanneer ik iemand wil helpen maar niet weet wat ik moet zeggen. Het is een wanhopige innerlijke smeekbede zoals ‘Help me alstublieft met wat ik moet zeggen!’ Of, in andere situaties ‘Laat maar komen, ik weet het niet meer.’ Ik richt me met mijn ‘gebed’ niet op een goddelijk figuur maar op de scheppingskracht in me. Vaak ontdek ik door mijn gebed hoe ik kan reageren.

Zie ook:
gebed zonder end
nood leert bidden
god help me
goddelijke poort
Maria

betekenis seksualiteit

Wanneer je op zoek gaat naar de betekenis van seksualiteit dan verzand je al snel in algemene definities als: alles wat het geslachtsverkeer betreft, belangrijk voor de voortplanting, bevestiging en onderhoud van een relatie, lichamelijke handelingen die gepaard gaan met lust en opwinding. Definities als deze zeggen iets over seksualiteit maar raken niet de diepere betekenis. Laat ik proberen aan te geven wat seksualiteit voor mij betekent. Gedurende het seksuele proces ervaar ik wat het betekent om midden in mijn kracht te staan en mezelf weg te schenken. In het overvloeien van mijn kracht in die van mijn vrouw ervaar ik niet alleen intense liefde, genot en troost maar ook een intiem, ontspannen en diep gevoel van overgave en verbondenheid, het besef dat ik haar ben en dat zij mij is.

Zie ook: Wat is het nut van seks?

Wat is het nut van seks?

Het meest eenvoudige antwoord dat je op de vraag ‘Wat is het nut van seks?’ kunt geven is voortplanting. Dit antwoord dekt echter niet alle betekenissen die het voor een mens kan hebben. Hier in willekeurige volgorde de resultaten van een kleine inventarisatie: Seks is een andere manier van zeggen: ik hou van je. Seks brengt je in direct contact met je instincten. Seks biedt genot en troost. Seks helpt je om je fysieke en geestelijke kracht te hervinden. Seks is ontspannend. Seks is plezier voor twee. Seks is relatie bevestigend, versterkend en herstellend. Seks helpt je om jezelf beter te leren kennen. Ben je meer dominant of onderdanig, initiatief nemend of afwachtend, ongecontroleerd of beheerst? En tot slot: Door seks leer je wat hartstocht, tederheid, overgave en loslaten voor je kunnen betekenen.

Zie ook: betekenis seksualiteit

slachtoffergevoel

Een van de gevoelens die je geluk het meest in de weg staan is het gevoel slachtoffer te zijn van iets of iemand. Je voelt je slachtoffer wanneer er negatieve gevoelens bij je zijn opgewekt die je niet wilt en die zich eindeloos lijken te herhalen. Gevoelens als: eenzaamheid, verdriet, woede, en vernedering. Het risico dat je bij  deze gevoelens loopt is dat je er geen verantwoording voor neemt. Niet accepteert dat het je eigen gevoelens zijn waar je aan vast kunt houden of die je kunt loslaten. Door ze los te laten ontstaat er ruimte voor overgave en mededogen. Vergeet bij het volgende voorbeeld alle godsdienstige constructies die er omheen zijn gebouwd en richt je op de kern van het verhaal: het lijdensverhaal van Christus, slachtoffer van een haatcampagne. Aan de vooravond van zijn kruisiging zag hij in de hof van olijven zijn gevoelens onder ogen en koos ervoor om zijn eenzaamheid en angst los te laten en zich over te geven aan het goddelijke. Ik roep je niet op om christen te worden maar leer van dit verhaal dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je gevoel.

Zie ook:
maak van je hart geen moordkuil
mededogen

de ultieme test

Het einde van het leven is voor veel mensen het moment waarop ze de ultieme test ondergaan. Wat heeft het leven voor mij betekend? Wat heb ik voor het leven betekend? Wat heb ik goed en fout gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? Door deze vragen te beantwoorden zonder jezelf te veroordelen ontstaat er rust in je geest. Rust waarin antwoorden oplossen in het licht van acceptatie en overgave.

Zie ook: als de dood een keuze is

overgave

Iedere godsdienst kent het begrip overgave. Zo betekent Islam letterlijk: overgave, onderwerping. Om dichter bij Allah te komen dien je jezelf te onderwerpen aan zijn wetten. Deze wetten zijn je echter gegeven door mensen in de taal van mensen. Dit maakt de ‘goddelijke’ wetten even aards als haar boodschappers. Om het goddelijke te beleven dien je het aardse juist los te laten. Dit doe je door je ego los te laten en je over te geven aan het hier en nu. Door dit te doen onderwerp je jezelf niet aan god maar ben je god, in god.

de regisseur van zijn leven

Mijn broer heeft altijd de regie over zijn leven in eigen hand willen houden. In verband daarmee koos hij voor euthanasie. Hiermee is hem zijn jeugdtrauma bespaard gebleven om te moeten sterven door verstikking. Pas in het laatste half jaar van zijn leven liet hij de passie los die hij had ingezet om de typologie van Jung uit te diepen en leerde hij zich over te geven aan de mensen die hem liefhadden. Of zoals hij bij mijn afscheid zei: Het belangrijkste Willem is houden van. In zijn liefde verbond hij twee archetypische tegenpolen met elkaar: inzet en overgave. Zij vormen de rode loper naar zijn welverdiende geluk. Kees bedankt dat je mijn broer was en mijn broer wilde zijn. Bedankt ook voor je inspiratie en liefde, ik hou van je.

Zie ook:
registreren en regisseren
uitvoerders