verwachten

Het voorvoegsel ver- heeft verschillende betekenissen. Zo betekent het bij verkopen verwijdering door een koop. Wanneer je de betekenis van dit voorvoegsel op het woord verwachten toepast dan krijgt wachten de betekenis van verwijderd raken van het doel waarop je wacht. Het voorvoegsel ver- kan ook een negatieve betekenis toevoegen aan een woord, zoals je tijd ver-doen. Bij verwachten zou dit betekenen dat je je tijd verdoet door te wachten. We wachten voortdurend op succes of op de ridder op het witte paard. Door al deze verwachtingen verwijderen we ons van het hier en nu, verdoen onze tijd.

Zie ook:
tussen hoop en verwachting
beloning voor goed gedrag