Categoriearchief: gebed mantra koan

Een veelvuldig gehanteerde techniek om verlichting te bereiken is het herhalen van een gebed, een woord (mantra) of door je denken uit te putten met een onoplosbaar raadsel (koan). Zie ook categorie herhalen.

bidden

De oorspronkelijke Germaanse betekenis van bidden is dringend verzoeken, het Duitse ‘bitten’. Bid ik zelf wel eens? Ja, soms. Ik bedoel niet dat ik gestandaardiseerde gebeden prevel of opdreun. Als ik bid dan doe ik dat meestal tijdens het schrijven of in een moeilijk gesprek. Ik bid eigenlijk ook alleen maar wanneer ik klem zit. Bijvoorbeeld wanneer ik iemand wil helpen maar niet weet wat ik moet zeggen. Het is een wanhopige innerlijke smeekbede zoals ‘Help me alstublieft met wat ik moet zeggen!’ Of, in andere situaties ‘Laat maar komen, ik weet het niet meer.’ Ik richt me met mijn ‘gebed’ niet op een goddelijk figuur maar op de scheppingskracht in me. Vaak ontdek ik door mijn gebed hoe ik kan reageren.

Zie ook:
gebed zonder end
nood leert bidden
god help me
goddelijke poort
Maria

ruwe bolsters blanke pit

Ik ben regelmatig kritisch over de manier waarop sommigen hun godsdienst beleven, degenen die dwepen met godsdienstige dogma’s. Ondanks mijn kritiek zie ik ook veel ruwe bolsters blanke pit. Religieuze personen die onder het stekelig uiterlijk van rituelen en gebeden een grote liefde met zich meedragen. Die, zonder te oordelen en te veroordelen, zich overgeven aan iets dat groter is dan zijzelf.

de yoga van het vragen

Er zijn heel wat mensen die vastzitten in beklemmende en repeterende gevoelens. Wanneer je een van deze personen bent dan kun je het volgende doen om jezelf te bevrijden. Herken en erken het gevoel van beklemming, richt er niet-reactief je aandacht op, ontspan je en verstil de gedachten die in je opkomen met een vast woord, gebed of koan totdat de beklemming oplost. Zelf hanteer ik de yoga van het vragen. Ik ontspan me, richt mijn aandacht op het gevoel dat me beklemt en vraag door op de gedachten die bij me opkomen totdat ik het geluk en inzicht ervaar die achter de beklemming verborgen liggen.

Zie ook:
de yoga van het denken
niet-reactief
onthecht handelen

the sky is the limit

Ik ben gegrepen door de uitdrukking ‘The sky is the limit.’ Wat me boeit is de contradictio in terminis van de begrippen ‘sky’ en ‘limit’. Ze zijn met elkaar in tegenspraak. ‘Sky’ is de ruimte buiten de aarde. Deze ruimte heeft geen ‘grens’ die je met het blote oog of met telescopen kunt zien. Ik zou de uitdrukking kunnen vertalen met ‘Het onbegrensde is de grens.’ Maar ook deze formulering is in tegenspraak met zichzelf. Zij heeft wel het effect van een koan op me. Ik glimlach en besef: Alles kan. The sky is the limit.

Zie ook:
onveranderlijk
een goede grap

kerken

Kerken zijn meer dan gebouwen. Het zijn geloofsuitingen, zoals het hemel strevende geloof van gotische kerken. Toen ik niet zo lang geleden een gotische kerk bezocht probeerde ik me in te leven in degenen die er in de loop van de tijd hadden gebeden. Hoeveel van hen zullen wel niet onder de indruk zijn geweest van de in de hoogte verdwijnende pilaren, de gewelfde plafonds en het licht dat door de gebrandschilderde ramen op hen neerdaalde? Is wat zij hebben ervaren hetzelfde als wanneer ik een boek of gedicht lees waarvan de woorden als de treden van een ladder naar de hemel reiken? Die mij uitdagen en verleiden om alles los te laten en me over te geven aan een stroom van weten en voelen?

Zie ook:
Sagrada Familia
jakobsladder

gebed zonder end

Ik ben voortdurend mijn geest aan het opruimen, observeer met verstilde aandacht mijn gedachten en gevoelens en laat ze los. Wat ik doe is een gebed zonder end. Plotseling besef ik wat ik zeg. Ik spreek over een ‘gebed’. In een gebed concentreer je jezelf op de inhoud van een tekst door deze te herhalen. Het opruimen dat ik doe is als een gebed. Door me steeds weer te concentreren op mijn gedachten en gevoelens ontdek ik de rode draad van het leven. Het gezegde ‘laat de zooi de zooi’ komt nu in me op. Ik lach en besef dat ik de ‘zooi’ nodig heb om op te ruimen en om in contact te blijven met de rode draad van het leven.

Zie ook:
bidden
opruimen
Waarom al die moeite?

mediteren voor geliefden

Mantrameditatie is het verstillen van je gedachten en gevoelens door het herhalen van een mantra, bijvoorbeeld een geluid of een woord. Door je op een mantra te concentreren worden gedachten en gevoelens transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met het leven. In een relatie is je geliefde je mantra. Door je op je geliefde te concentreren wordt hij of zij transparant en beland je in het hier en nu waar je jezelf één voelt met je geliefde. Net als in de mantrameditatie verdwijnt de transparantie wanneer je jezelf verliest in oordelen of wanneer je jezelf laat afleiden door iets of iemand anders.

Zie ook: 1648 – 1848