over leven

Leven is een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Het leven is statisch en leven is dynamisch. Door je alleen te richten op het statische karakter van het leven verzandt je leven in egoïsme. Door je alleen te richten op het dynamische karakter gaat het leven aan je voorbij. Door het leven te leven ontdek je dat je de schepping en de scheppingskracht bent, het leven en de overlevingsdrang.

Zie ook:
zelfverwezenlijking
egoïsme
statisch en dynamisch
recycling
de hartslag van de schepping
Geloof je in god?
de schepping
scheppingskracht
één met de schepping