Categoriearchief: de aarde

Je spirituele verantwoordelijkheid ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid voor de wereld waarin je leeft en voor de aarde waarop je leeft. Hier enkele columns over de aarde. Voor het begrip ‘wereld’ is geen speciale categorie gemaakt omdat het met te veel categorieën is verweven. Je kunt wel een eigen selectie maken door het woord wereld in het zoekveld in te voeren.

the downfall of the fittest

De dinosaurussen stierven uit doordat het klimaat veranderde na een meteorietinslag. Hun omvang bleek een handicap te zijn in de veranderde omstandigheden. Als mens lopen we eenzelfde soort risico. In ons geval lopen we het risico dat we ten onder zullen gaan aan de omvang van de wereldbevolking. De explosieve bevolkingsgroei van de laatste decennia zet de beschikbare ruimte en economische middelen onder druk. Hierdoor ontstaan problemen als economische ongelijkheid en milieuvervuiling. Het risico is groter dat we ten onder zullen gaan aan de explosieve bevolkingsgroei dan aan de gevolgen van een meteorietinslag.

Zie ook: trial and error

 

klimaatverandering

We kunnen eindeloos blijven bakkeleien over wat het proces in gang heeft gezet maar feit is dat het klimaat verandert. We zullen daar niet alleen praktisch mee om moeten leren gaan maar ook geestelijk. We zullen het feit moeten accepteren dat de wereld verandert. We zullen zelfs moeten accepteren dat de wereld zoals we die kennen ooit zal eindigen. Dit betekent niet het einde van het leven. Het leven zal zich blijven manifesteren, hier of op een andere planeet. Misschien opent dit zelfs wel een deur naar iets anders, iets nieuws. Er moet immers vaak eerst een deur dichtgaan voordat een andere zich opent.

Zie ook:
Ten onder aan ons succes?
het einde der tijden

 

Ten onder aan ons succes?

Volgens de wetenschap zijn de dinosaurussen uitgestorven door een plotselinge klimaatverandering. Ook nu verandert het klimaat. Ook deze keer gaat het snel. Nu als gevolg van ons succes. Door de industrialisatie leven we met bijna 7 miljard mensen op de aarde. We betalen hier een hoge prijs voor. De bodemschatten raken uitgeput, de aarde raakt vervuild en grote groepen mensen leven in armoede en ontvluchten hun traditionele woongebieden. Als we deze veranderingen willen overleven dan zullen alleen wetenschap en techniek ons niet verder helpen. We zullen harde afspraken moeten maken over het bestrijden van armoede en over het duurzaam omgaan met de aarde. Dat is in deze tijd van politieke onrust een hele kunst. We kunnen namelijk fantastische gevoelens met elkaar delen en misschien zelfs gezamenlijk iets afspreken maar wanneer we de politici niet vertrouwen die er wetten van moeten maken dan wordt iedere wet een wegwerpzakdoek waarin we onze neus snuiten.

Zie ook:
klimaatverandering
het einde der tijden

 

de aarde is mijn getuige

Volgens de overlevering werd Boeddha, vlak voordat hij verlicht raakte, belaagd door Mara de koning van de onbewuste demonen. Op dat moment raakte hij de grond aan en zei: De aarde is mijn getuige. Veel zoekers naar spirituele verlichting verdwalen in de beelden en gevoelens die ze op hun zoektocht tegenkomen. Beseffen niet dat het moment van verlichting niet zit in een buitenzintuiglijke ervaring. Je hoeft niet buiten jezelf te treden om de verlichting te ervaren. De naakte aarde, het naakte bestaan onthult haar op het moment dat je alles loslaat waarmee je het bestaan omhult.