Categoriearchief: heilige boeken

In deze subcategorie lees je columns waarin ik op de zogenaamde ‘heilige’ boeken reageer. Ook tref je columns aan waarin ik het boek als metafoor gebruik. De columns waarin ik inhoudelijk reageer op bijvoorbeeld autobiografieën staan hier niet vermeld. Zie ook de subcategorieën: schrijven en levensverhalen.

apocalyps

Een apocalyps was in het oude testament een goddelijke openbaring aan een profeet. De zwaarbeladen betekenis die we er tegenwoordig aan geven komt voort uit de Openbaring van Johannes. In dit laatste boek van het nieuwe testament beschrijft Johannes het einde der tijden waarin god de goede mens beloont en de slechte mens bestraft. Het boek is ontstaan in een tijd waarin christenen werden vervolgd. Dit heeft ongetwijfeld bij de een kwaad bloed gezet en bij een ander tot wanhoop geleid. In plaats van deze gevoelens te herkennen en erkennen projecteerde Johannes ze op een zwart-wit beeld van het goddelijke. Wanneer hij in plaats daarvan de christelijke visie van mededogen had toegepast dan had het boek niet het karakter van een doemscenario gekregen maar was het de getuigenis geworden van een goddelijke visie die goed en kwaad met elkaar verbindt.

Zie ook:
doemdenker
schuld en boete

eten van de boom van kennis van goed en kwaad

Ik moet denken aan het verhaal van Adam en Eva die door god uit het paradijs werden verjaagd omdat ze hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. Ik zie een relatie met de legende van de ongelovige Thomas. De apostel die in de wonden van Christus peuterde omdat hij niet kon geloven dat hij dood was. Je leert goed en kwaad pas echt kennen door je erin te verdiepen. Door beschouwend tot de kern van goed en kwaad door te dringen verlaat je de wereld van tegenstellingen en ontdek je dat alles met elkaar is verbonden. De oorspronkelijke Oudperzische betekenis van paradijs is ‘het ommuurde’. Je ontdekt dat het ware paradijs geen muren heeft en nooit heeft gehad.

Zie ook:
onthecht handelen
statement

zwart gat

Ik heb moeite met geestelijk leiders die menen dat ze op grond van hun kennis van ‘heilige’ boeken recht hebben op een bijzondere status. Het feit dat ze psalmen en soera’s kunnen opdreunen maakt hen niet bijzonder, laat staan dat ze lichtende voorbeelden zijn voor anderen. Hun kennis is niet meer dan een zwart gat waarin gelovigen verdwijnen.

zelfhulpboek

Ieder mens stelt in de loop van zijn leven een zelfhulpboek samen. Voor de een is dit een verzameling levenswijsheden, zoals: pluk de dag en maak je niet druk. Voor een ander is het een ongeschreven boek met persoonlijke inzichten. Zelf heb ik mijn inzichten opgeschreven en gepubliceerd. Naast deze geschreven teksten beschik ik ook over een verzameling levenswijsheden, zoals: ‘Waar een wil is, is een weg.’ en ‘ Als je iets doet, doe het goed.’

hoogmoed komt voor de val

‘Hoogmoed komt voor de val.’ Deze bijbelse uitdrukking heeft tot op de dag van vandaag invloed op grote groepen mensen. Het is het wapen waarmee opstanden binnen het protestantisme worden neergeslagen en onderdanigheid en nederigheid worden afgedwongen. Degenen die de uitdrukking gebruiken om anderen te onderdrukken gaan voorbij aan de betekenis van de begrippen hoog en moed. Door naar het hoogste te streven ontdek je de grens van je moed en gemoed. Dit besef maakt nederig. Het zet je met beide voeten op de grond waar blijkt dat het hogere nooit weg is geweest.

Zie ook: moed

in den beginne

In den beginne was het woord en het woord was bij god en het woord was god. (Johannes 1:1) En god zei: Er zij licht, en er was licht. (Genesis 1:3) Ik merk dat ik deze twee bijbelse uitspraken met elkaar verbind. In alles wat ik doe en in wie ik ben, ligt een concept besloten. Door op zoek te gaan naar de gedachten in dit concept en deze om te zetten in woorden en deze woorden op schrift te stellen, creëer ik licht in de duisternis. Dat is voor mij het doel van leven. Manifest maken van wat verborgen is, deel zijn van de schepping.

Zie ook:
mijn concept van zoeken
er is meer
conceptuele kunst

romantische liefde

Wat is ‘romantische liefde’? Romantisch betekent ‘als in een roman’. Een roman is een prozaverhaal waarin het innerlijk van de hoofdpersoon wordt uitgediept aan de hand van zijn karakter en zijn relatie met andere mensen en zijn omgeving. Liefde is het gevoel van verbondenheid met het leven in al haar verschijningsvormen. Samengevat: Romantische liefde is het gevoel van verbondenheid wanneer je ziet hoe iemands leven zich als een boek, blad voor blad, laag voor laag voor je ontvouwt.

Zie ook: hopeloze romantici