Categoriearchief: tederheid

Tederheid is een van de mooiste gevoelens van de mens. Bijvoorbeeld de tederheid waarmee iemand zacht en liefdevol het gezicht van een geliefde aanraakt. Tederheid heeft behalve deze concrete betekenis ook een metafysische zoals je in sommige van de volgende columns zult lezen.

Lees eerst de column: teder

god moet wel hartstikke gek zijn

Wanneer god alomvattend is, de alpha en de omega, dan moet hij wel hartstikke gek zijn wanneer hij een einde zou willen maken aan het lijden. Wanneer hij dat zou proberen dan zou je met recht kunnen zeggen dat hij aan ziekelijke zelfoverschatting lijdt. Immers, wanneer god alles is dan is er niets dat buiten hem kan bestaan. Ook het lijden niet. Het lijden maakt dan deel uit van zijn goddelijke aard. Maar wat doe je met de last van het lijden wanneer zelfs god je niet wil en niet kan helpen? Maak het lijden niet groter dan het is. Verzet je er niet tegen. Benader het met tederheid en zie hoe het oplost in het licht van je goddelijke aard.

Zie ook:
verzet
als ik god was
de Messias waan
de alpha en de omega mens
virtuele wezens in een virtuele wereld

girlfriend experience

Bij de meeste vormen van prostitutie staat het orgasme van de klant centraal. Iets wat daarvan afwijkt is de girlfriend experience. Bij deze vorm van prostitutie gaat het om intimiteit en tederheid en minder om de seksuele daad. Dit roept de volgende vragen bij me op: Missen degenen die gebruik maken van deze dienstverlening intimiteit in de relatie met hun partner? Voorziet de girlfriend experience in de behoefte aan een relatie op maat, kortstondig en zonder langdurige verplichtingen? Verklaart dit ook de populariteit van apps als Tinder en Second Love?

Zie ook: teder

roze bril

Rood is de kleur van de hartstocht, passie en energie. Roze is de zachte variant van rood. Het is de kleur van tederheid, zorgzaamheid en liefdevolle aanwezigheid. De uitdrukking ‘door een roze bril kijken’ betekent voor mij meer dan ‘een positieve kijk hebben op iets of iemand terwijl de werkelijkheid iets anders aangeeft’. Het rood van mijn passie vervaagt. Ik zie beter de roze werkelijkheid achter mijn passie.

dupliceren van geluk

Veel mensen proberen het geluk te dupliceren. Ze kiezen een partner die op hun vader of moeder lijkt. Worden steeds weer verliefd op hetzelfde type man of vrouw. Gaan altijd naar hetzelfde vakantieadres. Maar kun je geluk wel dupliceren? Genot kun je herhalen maar geldt dat ook voor geluk? Komt geluk niet op je pad juist wanneer je er niet op bent bedacht, de momenten waarop het zich teder en intens aan je openbaart?

imprisonment

We sluiten onszelf op in een gevangenis waarvan we de muren steeds dikker maken door ons te verliezen in droombeelden en tijd dodende activiteiten. Wil je jezelf bevrijden? Word je dan bewust van wat je doet en leer er met tederheid naar te kijken en erom te glimlachen. Wanneer je hierin slaagt ontdek je niet alleen de diepere betekenis van het begrip imprisonment maar ook van empowerment.

levenscurve

Het leven van een mens verloopt volgens een klokvormige grafiek. Het begint waar de curve nog niet aan de buiging naar boven lijkt te zijn begonnen. Langzaam komt het op gang. In het begin is het alsof je nog alle tijd van de wereld hebt. Hoe dichter je bij de top komt hoe groter echter de drang om hem te bereiken. Op weg naar de top wil je en moet je steeds meer van jezelf. Aangekomen op de top geniet je van het uitzicht en denkt ‘Oké, verder nu.’ Aarzelend begin je aan de afdaling. De grote keuzes in je leven liggen achter je. Het leven bestaat nog slechts uit kleine stapjes. Voorzichtig en bijna teder tast je de grond onder je voeten af. Aangekomen aan de voet van de curve ga je verder of sta je even stil en laat alles los.