hautaine democratie

Door de economische groei en het neerhalen van maatschappelijke zuilen hebben we na de tweede wereldoorlog in West Europa een krachtig zelfbewustzijn ontwikkeld. De ontwikkeling van dit zelfbewustzijn is echter blijven steken in een hautaine houding naar andere landen. Dit heeft niet alleen veel kwaad bloed gezet maar heeft ons ook geïsoleerd. Momenteel worden we links en rechts ingehaald door nieuwe economieën met superrijken en niet-democratische regeringen. Wanneer we met onze democratische verworvenheden nog iets willen betekenen in de wereld dan zullen we een halt moeten toeroepen aan de zelfverrijking door superrijken en zullen we moeten laten zien dat we over een levendige democratie beschikken die niet wordt verstikt door onderling gekissebis en stroperige procedures. Bovendien zullen we het idee los moeten laten dat je in de politiek meer bereikt met woorden dan met daden. Wanneer we dit doen hoeven we andere landen niet meer te zeggen wat ze moeten doen maar zal onze democratie een vanzelfsprekend voorbeeld zijn.

Zie ook: streven naar vrijheid