autocraat democraat

In onzekere tijden zoeken mensen bescherming bij een leider die zelfvertrouwen en kracht uitstraalt en veiligheid en economische zekerheid belooft. In ruil daarvoor krijgt hij ongelimiteerde macht, geld en aanzien. Zaken die hij, nadat hij ze heeft gekregen, meestal moeilijk of niet kan loslaten. Vaak haalt hij alles uit de kast om het vast te houden. Tot en met het onderdrukken van degenen aan wie hij zijn positie te danken heeft. De huidige economische crisis vormt een ideale voedingsbodem voor deze autocraten. Het woord autocraat is afgeleid van het Griekse autós (zelf) en krátos (kracht, macht). Deze autocraten noemen zichzelf trouwens meestal democraten. Het Griekse woord demos betekent volk. Met deze term proberen ze hun autoritair optreden goed te praten door te suggereren dat ze bezig zijn voor het volk en namens het volk.

Zie ook:
totalitair regime
bron van zelfvertrouwen en kracht