drie-eenheid

Het getal drie neemt in onze cultuur een belangrijke plaats in zoals in het begrip goddelijke drie-eenheid. Binnen de filosofie komt het terug in these (stelling), antithese (tegenstelling) en synthese (samenvoeging, versmelting). Ondanks deze religieuze en filosofische erfenis zijn we nog altijd niet doordrongen van het belang van het derde element: de synthese. In ons denken gaan we er vanuit dat iets waar is of niet waar, goed of fout, mooi of lelijk, these of antithese. Dit of-denken helpt ons om feiten van elkaar te onderscheiden waardoor we er grip op hebben. Het maakt ons echter ook blind voor het bijzondere van het derde element de synthese. Op het moment dat these en antithese elkaar ontmoeten in de synthese ontstaat er een drie-eenheid waarin these, antithese en synthese elkaar aanvullen en versterken, een volgende dimensie openbarend in de spirituele beleving.

Zie ook:
romantiek
relatie
polarisatie
roots