Categorie: maatschappij

Je persoonlijkheid wordt beïnvloed door genen, omgeving en gedrag. Wil je jezelf leren kennen vrrdiep je dan in de maatschappij.

Zie ook de categorie genen omgeving en gedrag.

in de fuik van de macht

Ik heb me de afgelopen dagen verdiept in de levens van Stalin, Beria en Chroesjtsjov. Gedreven door achterdocht en gedragen door de angst van het Russische volk liepen zij in de fuik van de macht die eindigt in één staat, één partij, één leider. Wanneer ik naar Poetin kijk dan zie ik dat hij in dezelfde fuik loopt met zijn streven naar het herstel van de Sovjetstaat, een kliek van ja-knikkers die hem onvoorwaardelijk steunt en hijzelf als absolute alleenheerser. Wanneer je naar de miljoenen slachtoffers kijkt, vanaf de oktober revolutie in 1917, dan is Poetin de rijzende ster in een lange rij massamoordenaars. Hij vermoordt niet zelf duizenden tegenstanders en burgers. Stalin deed dat ook niet zelf. Hij gebruikte een grote groep ja-knikkers waaronder bijvoorbeeld Chroesjtsjov om duizenden regionale functionarissen te executeren en Beria om tienduizenden Georgiërs te vermoorden en honderdduizenden Tsjetsjenen en Ingoesjen te deporteren. Poetin gebruikt Prigozjin, leider van de paramilitaire Wagnergroep, om tienduizenden Oekraïners te vermoorden en te deporteren.

Zie ook:
macht corrumpeert
betekenis corrumperen
Hitlers opvolger
de nieuwe fascisten

ikke ikke ikke en de rest kan stikke

De Amerikaanse mentaliteit van hard werken en je droom realiseren heeft een competitieve cultuur gecreëerd waarin grote bewondering bestaat voor de winnaars die hun droom hebben gerealiseerd. Naast winnaars zijn er in een competitie echter ook altijd verliezers. Zodra iemand bij de winnaars hoort heeft hij vaak geen oog meer voor hen, sluit zich voor hen af met het argument: Dan hadden ze maar beter hun best moeten doen. ‘ikke ikke ikke en de rest kan stikke’ Dit negatieve aspect van de Amerikaanse droom beheerst momenteel de republikeinse partij. Deze partij ontkent niet alleen haar verkiezingsverlies in 2020 maar dwingt partijleden ook om zich te conformeren aan haar standpunt op straffe van uitsluiting. Veel republikeinse politici geven toe aan de druk van de partij uit angst hun positie en inkomen te verliezen. De grootste verliezers zijn de Amerikanen die in armoede leven.

Zie ook:
egoïsme
het Amerika van Trump

bewustzijn en besef

Ik merk dat ik de begrippen bewustzijn en besef vaak naast elkaar gebruik maar hebben ze wel dezelfde betekenis? Teruggrijpend op de etymologie kom ik tot de volgende betekenis van het woord bewustzijn ‘ik weet dat ik ben’. Het woord beseffen ‘begrijpen met het gevoel in plaats van met het verstand’ is waarschijnlijk verwant aan het Latijnse sapere ‘smaken, proeven, gevoelen, ondervinden, in zich waarnemen’. Een voorbeeld: De mens is niet het enige dier dat over intelligentie en emoties beschikt. Meerdere dieren hebben het, van olifanten tot bijen. Ik ben me hiervan ‘bewust’ geworden door gedragsbiologen als Frans de Waal en Lars Chittka. Gepassioneerde onderzoekers die met wetenschappelijke feiten onze kennis, ons weten, hebben versterkt. Ik ben het gaan ‘beseffen’ door mensen als Jane Goodall en Anna Breytenbach. Gevoelsmatig betrokken personen die met geduld, respect en tederheid laten zien hoe we als mens contact kunnen leggen met dieren.

Zie ook:
Wat blijft er van mij over?
meer dan ..
apenrots
de arrogante mens
primitief
teleurgesteld in de mens

de brutalen hebben de halve wereld

Ik had niet gedacht dat de uitdrukking ‘de brutalen hebben de halve wereld’ ooit nog zoveel betekenis voor me zou krijgen. Dit gebeurde toen ik aan Poetin dacht. Hij is exemplarisch voor de uitdrukking. Het woord brutaal stamt van het Latijnse brutus ‘plomp, gevoelloos’ en is via het Franse brutal ‘onbeschaafd, grof, wreed, beestachtig’ in het Nederlands doorgedrongen. Hier heeft het de afgezwakte betekenis van ‘vrijpostig, aanmatigend, onbeschaamd’. Deze betekenis klinkt door in het advies dat in de uitdrukking besloten ligt ‘Je bereikt niets in het leven wanneer je niet opkomt voor jezelf.’ Wat Poetin doet is niet opkomen voor zichzelf of voor zijn landgenoten. Hij denkt dat hij met beestachtig geweld de helft van het door communisten veroverde Sovjetimperium mag en kan heroveren.

anonieme overlevers

Ik besef opeens hoe vaak mijn aandacht is gericht op de opstandelingen en vluchtelingen in dictatoriaal geleide landen als Rusland en China en bijna nooit op de anonieme overlevers. De miljoenen mensen die zich voortdurend afvragen hoe ze zich moeten gedragen om geen collaborateur of slachtoffer te worden van het regiem. Overlevers die zich richten op de liefde en zorg voor hun gezin en contacten met vreemden uit de weg gaan. Onbekenden die ze op straat tegenkomen groeten ze niet omdat een glimlach kan worden uitgelegd als steun voor een opstandeling. Thuis durven ze zich niet kritisch uit te spreken over het regiem omdat ‘muren oren hebben’ en kinderen het zouden kunnen doorvertellen.

Zie ook:
zestig jaar later
Wat zou ik doen?
van kwaad tot erger
aanpassingsvermogen
op zoek naar rust
Chinese lankmoedigheid
geplet door de kudde
een leven van hard werken
Zo kun je toch niet gelukkig zijn!

aftakelen

Mijn gevoel van zekerheid blijkt sterk verbonden te zijn geweest met het gevoel van zekerheid dat mijn lichaam mij bood. Nu deze zekerheid begint te verbrokkelen kan ik een paar dingen doen. Ik kan krampachtig proberen de brokstukken bij elkaar te houden of ik kan het verbrokkelen zien als aftakelen. Het niet zien als een verlies maar als een vanzelfsprekend proces aan het einde van een reis. De oorspronkelijke betekenis van aftakelen is ‘een zeilschip ontdoen van de takelage, van de zeilen en kabels’. Nadat de zeeman dit heeft gedaan kan hij het schip verlaten en de vaste wal betreden. Het tijdloze moment van rust en vreugde ervaren tussen het einde van de reis en het begin van een nieuwe reis.

Zie ook: de hals van de zandloper

gender revolutie

Er is sinds het einde van de jaren zestig, begin jaren zeventig een stille revolutie aan de gang die begon met het gevoel van onbeperkte vrijheid, liefde en creativiteit in de flower power beweging en eindigde in een strijd voor individuele rechten. Homoseksuelen die het recht opeisten voor het openlijk beleven van hun seksuele identiteit en ‘Dolle Mina’s’ die streden voor het recht op ‘baas in eigen buik’. De strijd verbreedde zich in de afgelopen decennia naar een gender revolutie, een strijd voor een eigen seksuele én culturele identiteit. Deze gender revolutie lijkt op een keerpunt te staan. Ze heeft haar plaats in de westerse wereld veroverd via discussies in de media en via het naar buiten treden van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders in de film- en entertainmentindustrie. Maar net als bij andere culturele revoluties wordt ook nu de keerzijde van het revolutionair succes zichtbaar. De oorspronkelijke activisten voeren strijd over te hanteren woorden en begrippen terwijl conservatieve partijen proberen om met nieuwe wetten hun traditionele waarden en normen veilig te stellen.

Zie ook:
postrevolutie
ethisch reveil
het roze schaap
smeltkroes
verlichting 2.0