Categoriearchief: bureaucraten

Hallo bureaucraten, soms ergeren jullie mij en soms kan ik gelukkig om jullie lachen.

de nieuwe machthebbers

Wereldwijd treden steeds meer alfa mannetjes uit de schaduw van de heersende macht. Wie zijn deze nieuwe machtigen der aarde? Je kunt drie groepen onderscheiden: slinkse bureaucraten die zich met ellebogenwerk een weg naar boven banen, zwarthandelaren en graaiers die zichzelf in politiek onzekere tijden verrijken en superrijken die in economisch welvarende tijden rijkdom en macht vergaren. Tot deze derde groep behoren de eigenaren en directeuren van multinationals die met hun producten en diensten de maatschappij afhankelijk van hen maken. Hun macht reikt tot in de diepste uithoeken van ons persoonlijk leven. Zij vormen daardoor een groter gevaar dan de graaiers die na de val van de Sovjet-Unie op een slinkse manier rijk zijn geworden en de mannetjesputters die zich via de krochten van geheime diensten en bureaucratische instellingen omhoog hebben gewerkt.

naar je gevoel luisteren

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan: Je moet naar je gevoel luisteren. Je gevoel is de ene keer concreet zoals de onrust in je buik en een andere keer abstract ‘het gevoel dat iets niet goed zit’. Neem de discussie over het omzetten van de monetaire Europese Unie in een politieke Europese Unie. Concreet voel ik me soms fysiek geïrriteerd wanneer ik met deze discussie word geconfronteerd. Ik wil dan niets met het onderwerp te maken hebben. Wanneer ik het spoor van mijn irritatie volg dan ontdek ik een meer abstracte weerstand. Ik heb iets tegen Europese instituten. Tegen de schijnbaar onstuitbare groei van bureaucratie en ondemocratische machtsblokken. Ik concentreer me op deze weerstand en besef dat het in de aard der dingen zit dat groei wordt gevolgd door krimp. Sommige van deze cyclussen overstijgen mijn persoonlijk leven. Mijn irritatie en weerstand vervagen in het licht van dit bewustzijn. De neiging om me aan de discussie te onttrekken lost op.

formuledenkers

Wie kent ze niet? Managers die hun handelen baseren op formules. Doen medewerkers niet wat je wilt? Versterk de hiërarchische lijn. Communicatieproblemen? Versterk de afdeling personeelszaken. Formuledenkers gaan er van uit dat wanneer alle elementen van de formule zijn ingevuld het doel vanzelf wordt bereikt. De meeste formules zijn echter dodelijk voor de passie en het initiatief van medewerkers. Hoewel ze nuttig zijn, moet je ze ook los kunnen laten. Dit vermogen ontwikkel je door zelfreflectie en zelfkritiek. Er zijn maar weinig bedrijven die hierin investeren. Waarschijnlijk omdat het niet in een formule past.

 

bureaucraten

In van Dale wordt het woord bureaucraat omschreven als: eigenmachtig en kleingeestig ambtenaar. Het Prisma woordenboek omschrijft het nog scherper: heerszuchtig ambtenaar die enkel de letter der voorschriften volgt. Bureaucraten vind je niet alleen bij ambtenaren. Je vindt ze overal. Ze verschuilen zich achter regels. Misbruiken deze regels om hun macht te vergroten, hun onvermogen te verbergen en in persoonlijk gewin om te zetten. Het liefst ga ik bureaucraten uit de weg. Ik ben echter zo nu en dan gedwongen hun spel mee te spelen. Ik probeer er dan mee om te gaan als een schaakspeler, te genieten van mijn tactische en strategische zetten. Dit lukt me niet altijd. Soms erger ik me aan het spel en de spelers.

 

omzetmoe

moe van het presteren, trekken ze zich terug
bouwen een bestaan op als fijnslijpers van de bedrijfsstructuur
bedenken de mooiste procedures en formules

langzaam raken ze vast in de file van de bureaucratie
snorkelend binnen de organisatie verliezen ze zichzelf
verdwijnen in de schaduw van de in het verleden behaalde resultaten

 

stofslurpers

Ze hebben geen eigen inbreng. Parasiteren op het succes van anderen. Als pissebedden verschuilen ze zich in de donkere hoeken van de organisatie. Hier zijn ze druk bezig het stof uit te pluizen en te sorteren.

Stofslurpers denken niet in oplossingen maar in problemen. Becommentariëren hen die in het volle daglicht hun werk doen. Het zijn in hun ogen uitslovers die met roddel en achterklap moeten worden bestreden. Zelf vullen ze hun dagen met activiteiten die ze in een fractie van de tijd zouden kunnen doen. Versterken hun positie met medewerkers die hun zware bestaan moeten ontlasten.

Ook deze slaven van het stof komen binnen de kortste keren om in het werk. Hebben andere slaven nodig. Bedenken nieuwe werkzaamheden om dit te rechtvaardigen: het recyclen en produceren van stof.