ego

De betekenis van het woord ego reikt verder dan het woord ik. Ego heeft de betekenis van het bewuste ik, je gevoel van eigenwaarde en persoonlijkheid. Voor de meeste mensen overschrijdt dit ego hun fysieke ik.

Deze verzelfstandiging van het ego heeft verstrekkende gevolgen. Zo doen we er alles aan om het in stand te houden en te laten groeien. We omringen ons bijvoorbeeld met mensen die het willen bevestigen. We gaan degenen die het ter discussie stellen uit de weg of vallen hen aan.

Door deze zelfbevestiging denkt het ego een antwoord te hebben op alle vragen ten aanzien van een gelukkig leven. Het ziet niet de waarde van het zichzelf overgeven aan het leven. Aan de vrijheid die ontstaat wanneer je bereid bent de pijn van de afbraak van je ego te ondergaan.

Zie ook:
egoïsme
onzelfzuchtig