observeren

Het woord observeren betekent: aandachtig gadeslaan, in het oog houden. In een gesprek kijk je de ander aandachtig aan en luister je naar wat hij zegt. Om tijdens het gesprek vast te stellen hoe je zelf over iets denkt wend je echter vaak even je ogen af. Het is moeilijk om hier niet aan toe te geven, niet weg te kijken maar de ander aandachtig te blijven gadeslaan zonder hem aan te staren. Wanneer je hierin slaagt hoor je niet alleen wat de ander zegt maar ontdek je uiteindelijk ook de spirituele waarde van wat hij zegt.

Zie ook:
gadeslaan
observeer en accepteer
gyroscopie
registreren en regisseren