contemplatie

Ik ben een contemplatief persoon. Het woord contemplatie ofwel beschouwing komt van het Latijnse contemplari. Dit woord verwijst  naar het werk van de augur, een priester in het oude Rome, die met zijn staf een gewijde ruimte afbakende in de lucht waarbinnen aan de hand van de bewegingen van de vogels de wil van de goden werd bepaald. In het Nederlands heeft het woord contemplatie de betekenis gekregen van het overdenken van religieuze en spirituele zaken. Voor mij is contemplatie het bestuderen van een afgebakend onderwerp waar ik diepgaand vragen over stel, deze beantwoord en me open stel voor wat achter de antwoorden verborgen ligt. Door het leven op deze manier te beschouwen ontdek ik de diepere zin ervan.

Zie ook: aandacht