besluit

Ik heb me altijd zonder aarzelen laten opereren. Op dit moment schuif ik deze beslissing voor me uit. Zelfs leuke dingen zoals iets kopen ondergaan dit lot. Is dit de prijs die ik betaal voor mijn pensionering, een verlies aan daadkracht? Of ben ik onzeker omdat ik door de complexiteit van mijn klachten geen grip heb op de oorzaak ervan? Wat het antwoord ook is, leven is stappen zetten en deze stappen achter je laten, beslissingen nemen ook al zijn ze gedrenkt in onzekerheid. Mijn besluit staat vast, ik laat me opereren.

Zie ook: kiezen voor een kies