eigenbelang loslaten

Ons geloof in de democratie maakt ons blind voor de beperkingen ervan. Deze waren er al bij het ontstaan van de democratie in Griekenland rond 500 v. Chr. Alleen volwassen, vrije mannen, plus minus 10% van de bevolking, mocht meebeslissen over staatszaken. Tot op de dag van vandaag is de democratie een staatsvorm met beperkingen. Iedereen heeft stemrecht maar niet iedereen kan de gevolgen van overheidsingrijpen overzien. Dit geeft ruimte aan machtspolitiek en eigenbelang. Gelukkig heeft de politiek de afgelopen week laten zien dat ze het eigenbelang kan loslaten. Dit was nodig om te voorkomen dat de kiezers hun geloof in de democratie verliezen. Ook de Griekse democratie is aan de rand van de afgrond gekomen door politici voor wie het eigenbelang belangrijker was dan het algemeen belang.