twijfel

Plotseling slaat de twijfel toe tijdens mijn spirituele zoektocht. Zijn mijn inzichten het gevolg van onbedoeld plagiaat? Zijn ze het gevolg van neurobiologische processen? Of put ik uit een archetypische bron? Het collectieve onderbewuste waar schrijvers zich in lijken onder te dompelen. Mijn vragen leveren geen antwoord op. Ik kijk verder. Het beeld van een deur doemt op, de deur van de twijfel. Ik ga er doorheen en laat de twijfel achter me.

Zie ook: Twijfel ik?