levensdraad

Onze levensdraad heeft vele knopen. Emotionele knopen, zoals: slachtoffergevoelens, wrok en eenzaamheid. Ook de draad van ons denken is niet zonder knopen. Zij zit vol dogma’s, herhalende gedachten en cirkelredeneringen. Zelfs de wereld en de mensen om ons heen zitten verstrikt in onze levensdraad door de macht die we op hen uitoefenen. Wij zijn verslaafd aan de knopen in onze levensdraad. Zij wekken de illusie van opgespaarde kracht totdat we beseffen dat ze een strop zijn die ons verstikt. Herken en erken de knopen. Sta er middenin en geef er je onverdeelde aandacht aan zonder ze vast te houden. Je levensdraad zal ontrollen, de knoop achter zich latend zoals de slang zijn versleten, te krappe huid achter zich laat.

Zie ook:
go with the flow
vicieuze gedachtecirkel