Sisyphusarbeid

Sisyphus probeerde de dood te slim af te zijn. Als straf moest hij van Zeus een rotsblok tegen een berg omhoog rollen. Iedere keer wanneer hij de top bijna had bereikt, rolde de rots weer naar beneden waardoor hij opnieuw moest beginnen. Ook ik probeer de dood te overwinnen, de grens van het leven te verleggen. Ook mijn werk kent geen einde. Ik ben de beweging en de stilstand, de sjouwer en de rots. Haar kracht is mijn kracht.