rondpompen

Stilstand is achteruitgang. Toch denken velen dat dit niet opgaat voor de markteconomie. Ze doen alsof het een perpetuum mobile is. Denken dat deze zal groeien door er geld uit te halen en in de maatschappij rond te pompen. Hoe dramatisch dit kan aflopen blijkt uit het debacle van de Griekse economie. Gevoed door een sterke euro en door Europese subsidies konden de Grieken zich blind houden voor de economische realiteit. Met hun leefstijl gaven ze een nieuwe betekenis aan de term ‘op zijn Grieks’. Ook in Nederland proberen we aan ons gerief te komen zonder de kosten te reduceren en zonder te investeren in productiviteit en innovatie. Er zijn mensen die denken dat het goed zal blijven gaan wanneer je door middel van belastingen de economie afroomt en dit geld laat verdwijnen in de algemene middelen. Een voorbeeld van dit afromen is de groei van de milieubelasting. Volgens de econoom Nicholas Stern zijn de kosten om de schade van een ton CO2 ongedaan te maken 65 Euro. Wij betalen alleen al op benzine vier keer zo veel milieubelasting. Onze producten worden daardoor duurder waardoor de vraag ernaar afneemt. Door de afnemende vraag daalt wereldwijd de brandstofprijs waardoor andere landen goedkoper kunnen produceren. Hun CO2 productie groeit terwijl onze economie en belastingopbrengsten krimpen.