verzuiling

In de jaren zestig en zeventig hebben de drie belangrijkste ideologische zuilen, de christelijke,  socialistische en liberale zuil, hun invloed verloren. Het fundament onder deze zuilen bestaat echter nog steeds, het sociale territorium, de groep mensen waar je persoonlijk contact mee hebt. Nieuwe mensen krijgen niet of nauwelijks toegang tot dit territorium van kennissen, vrienden en geliefden. Alleen zij die zich aanpassen worden erin opgenomen. Doen ze dat niet dan worden ze verstoten. Wanneer een autochtone Nederlander met een allochtone moslima wil trouwen dan is de kans groot dat hij zich zal moeten bekeren tot de Islam. Doet hij dat niet dan loopt zij het risico door haar familie te worden verstoten. Dit clangedrag vormt de basis van nieuwe zuilen rondom oude tegenstellingen, als: spiritueel of godsdienstig, collectief of individueel, autoritair of democratisch.