schoonheid

Na een dag tuinieren zat ik zojuist te genieten van het eindresultaat. Plotseling drong de betekenis van het begrip schoonheid tot me door. Andere woorden voor schoon zijn rein en mooi. Het achtervoegsel -heid geeft een toestand weer. Mijn tuin is rein, van onkruid ontdaan. Hierdoor raak ik doordrongen van haar schoonheid. Dit gebeurt me vaker, dat ik pas de schoonheid van iets ervaar wanneer het is ontdaan van ongerechtigheden, van zaken die me afleiden. Onkruid leidt me blijkbaar af. Door het te verwijderen en door de planten in de tuin op elkaar af te stemmen bevrijd ik me van wat me afleidt.

Zie ook:
uitheems en zonderling
tuinonderhoud