complexe wereld

De betekenis van het woord complex is: samengesteld, ingewikkeld. Het woord stamt van het Latijnse ‘com-’ samen en ‘plectere’ vlechten. We leven in een complexe wereld, een ingewikkeld weefsel van lijnen en verbanden. Soms probeer ik de afzonderlijke draden van dit weefsel te volgen. Ondanks dat me dit regelmatig lukt raak ik ook vaak de draad kwijt. Op die momenten probeer ik rustig te blijven. Wanneer ik daarin slaag doemt er soms toch nog een patroon op. Een enkele keer zie ik dat dit patroon een sluier is waarachter een andere werkelijkheid ligt.

Zie ook:
schaduwwereld
dieptepunt