lijden

Doel van het leven is zichzelf manifesteren in ruimte en tijd. De mens is een van de lastigste uitingsvormen. Om te kunnen overleven zoekt de mens naar zekerheden die ingaan tegen de aard van het uitdijende leven. De spanning die daardoor ontstaat vertaalt zich in lijden. Dit lijden kan een leerschool zijn voor de mens die zijn grenzen en daarmee die van het leven verlegt. Het maakt hem alerter, kritischer en moediger. Soms is het lijden echter te groot. Op die momenten kun je maar één ding doen: jezelf eraan overgeven. Er met volledige aanvaarding middenin gaan staan en je aandacht richten op de bron van het lijden. Het leven dat zichzelf in je overgave en aandacht bewust is van haar liefdevolle kracht.