primaire angsten

Er zijn twee primaire angsten. De eerste welt op in gevaarlijke situaties. Het is het ijzige, alarmerende gevoel voordat je wegvlucht van een gevaar of voordat je de strijd aangaat. Om het gevaar een volgende keer te vermijden probeert je denken de ontstane situatie te analyseren. Het verbindt oorzaak en gevolg, verleden en toekomst met elkaar. Dit leidt tot een bewustzijn dat niet is gegrondvest in het hier en nu maar in een denkbeeldige wereld. Een bewustzijn dat de dood in zich draagt. Dat verandert en wordt afgebroken door de tijd die het creëert. Dit leidt tot een tweede angst. De angst dit denkbeeldige ik te verliezen.

Zie ook: primaire emotie