intuïtie

Volgens van Dale is intuïtie ‘onmiddellijke niet op beredenering berustende overtuiging van een waarheid’. Wanneer je naar de oorsprong van het begrip intuïtie kijkt intueri ‘naar iets zien’ dan is deze overtuiging gebaseerd op het zien van een waarheid.

Intuïtie is gekoppeld aan het functioneren van je hersenen. Op onbewust niveau vindt er voortdurend een afweging plaats tussen verschillende gedachten en gevoelens. Intuïtie is het vermogen om, voordat je jezelf ervan bewust bent, te zien tot welke conclusie dit leidt.

Door verder te kijken dan deze conclusie en het onbewuste proces dat tot de conclusie leidt zie je het krachtenspel dat ten grondslag ligt aan het leven zelf. Wanneer je ook hier verder kijkt zie je intuïtief de overtuigende waarheid van het leven.

Zie ook:
visionairs
mijn gevoel zegt me ..
vertrouwen op kennis en ervaring

Zie ook pagina: Artikelen