1. spaarzaamheid

De komende dagen bespreek ik zeven belangrijke aspecten van de Nederlandse cultuur. Ze zijn niet uniek maar door de kracht waarmee we ze belijden wel kenmerkend voor ons nationale karakter.

De afwisseling van de seizoenen heeft een grote invloed gehad op onze cultuur. Gedwongen door het klimaat hebben we geleerd om reserves aan te leggen voor de winter, om spaarzaam en zuinig te zijn: het koekje bij de koffie. Wanneer we dit niet hadden gedaan dan hadden we het niet overleefd. Er zijn landen waar men zich minder druk maakt over de dag van morgen. Door dit juist wel te doen hebben we geleerd om stapsgewijs problemen aan te pakken. Dit heeft geleid tot waarden, als: doorzettingsvermogen, planmatigheid en doelgerichtheid. Voordeel van de spaarzaamheid is dat we daardoor het geloof hebben dat we zaken naar onze hand kunnen zetten. Nadeel is dat we soms te voorzichtig zijn in het nemen van beslissingen en dat we alles te veel willen regelen. Nu eens houden we te strak vast aan die regels, dan weer proberen we ze in ons eigen belang op te rekken. We missen door onze spaarzaamheid soms ook het laisser-faire en het Bourgondische van hen die in een warmer klimaat wonen.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid