Het einde van de democratie?

In een democratie bepaalt de politieke partij die bij verkiezingen de meeste stemmen heeft gekregen het beleid. Doordat er in een open maatschappij altijd meerdere opvattingen leven behaalt eigenlijk nooit één partij de absolute meerderheid. Dit dwingt de winnaar om coalities te vormen met andere partijen en compromissen met hen te sluiten. Dit compromiskarakter van de democratie staat momenteel onder druk. Er wordt steeds harder geroepen om een sterke leider die boven de politieke partijen staat en onafhankelijk van anderen beslissingen neemt. Bovendien worden democratieën steeds meer mediacratieën. In een mediacratie wordt het democratisch proces bepaald door politici die de verkiezingen ingaan met via de media geuite onderbuikgevoelens en explosieve oneliners. Dit zet het compromisproces na de verkiezingen onder druk en kan het einde betekenen van de democratie.

Zie ook:
bashen
spirituele politiek