entropie

Entropie is de theorie in de chemische thermodynamica dat elk geordend system uiteindelijk zal overgaan in een wanordelijk system. Bijvoorbeeld, in ijs hebben moleculen een vaste plaats maar bewegen zich wanordelijk wanneer het ijs smelt. Een van de theorieën over het einde van het universum is dat ook het universum dit lot zal ondergaan. De vraag die me bezighoudt is: Geldt dit ook voor de cultuur? Zal met het verbreken van normen en waarden uiteindelijk de hele cultuur tot wanorde vervallen? Stel dat dit waar is: Moeten we daar dan treurig om zijn? Of zal uiteindelijk blijken dat wanorde wordt gevolgd door orde zoals orde wordt gevolgd door wanorde?

Zie ook:
entropie en homeostase
orde en chaos