Categoriearchief: orde en wanorde

Het leven is orde en wanorde. Nu eens lijk ik alles op orde te hebben, dan weer verwart het leven mij of breng ik anderen in verwarring.

Zie ook de categorieën toevalhoop en wanhooptwijfel en hartslag.

onze harde schijf

We worden geboren met hersenen die functioneren als een harde schijf waarop genetisch een aantal persoonlijkheidskenmerken zijn voorgeprogrammeerd. Dit programma start in de baarmoeder en bepaalt voor een belangrijk deel of je bijvoorbeeld introvert of extravert bent, beschouwend of praktisch, man of vrouw. Vanaf je geboorte komen daar ervaringen bij die worden opgenomen in de programmering totdat de harde schijf één kluwen programmering is. Deze programmering kan zo complex worden dat je het gevoel hebt in de knoop te zitten. Op dat moment is het zaak om de kluwen te ontrafelen. Onderzoek daarvoor vragenderwijs de lijnen van je persoonlijkheid tot in je vroegste jeugd. Hierdoor creëer je licht, lucht en ruimte in je geest waardoor spirituele inzichten en gevoelens kunnen opbloeien.

Zie ook:
integratieproces
zekerheid
bodemloos
compleet en vanzelfsprekend
emotionele knopen
liegen en bedriegen

orde en chaos

Er is een vraag die me achtervolgt: Zijn wij het resultaat van natuurkundige en wiskundige wetmatigheden? Hoe verder de wetenschap doordringt in het ontstaan van het heelal, hoe meer wetmatigheden ze ontdekt. Stel dat deze wetmatigheden werkelijk de grondslag vormen van ons bestaan. Wat is dan hun oorsprong? Is dat god? Is god de ultieme natuurkundige en wiskundige? Of zijn de wetmatigheden toeval? Maar zit er ook in toeval niet een wetmatigheid? Dien ik zoals een natuurkundige visie luidt er vanuit te gaan dat het heelal vanuit orde begon en in chaos uiteen zal vallen? Waarom blijf ik dan nog naar antwoorden zoeken terwijl iedere orde uiteindelijk toch in chaos uiteen zal vallen? Waarom accepteer ik niet wat mijn spirituele bewustzijn zegt, dat orde en chaos twee kanten van één medaille zijn?

Zie ook:
structuur
toeval of niet
het enige dat ik weet
entropie
Is god een algoritme?

liegen en bedriegen

Liegen en bedriegen, twee woorden die al eeuwen naast elkaar worden gebruikt. Bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘Waar leugens en bedrog zijn daar kan geen vertrouwen zijn.’ Daar voelt de ander zich gekrenkt, beschadigd en beledigd. Maar waarom liegen en bedriegen we dan toch? Waarom zijn we niet open en eerlijk? Is het vertrouwen waar de uitdrukking over spreekt voor de meesten niet meer dan een ander woord voor gemakzucht? De behoefte om heldere antwoorden aangereikt te krijgen waardoor je niet zelf hoeft na te denken, niet de kluwen van leugens en bedrog hoeft te ontwarren? Is trouwens het hele leven niet een kluwen van vaagheden en onduidelijkheden waar je vooral met liefde en verwondering naar moet leren kijken zonder de kluwen te willen ontwarren? Maar wanneer je dat doet, leef je dan wel? Is leven niet juist het ontwarren van de kluwen en er een kleed van weven op een weefgetouw met rechte lijnen? De rechtlijnigheid van openheid en eerlijkheid?

Zie ook:
eerlijk
onze harde schijf

in de maling nemen

Een spirituele beleving is niet in woorden te vatten. Ik kan er als schrijver alleen maar met woorden naar reiken. Op de momenten dat ik dat doe heb ik er meestal maling aan of je me begrijpt of niet. Je kunt de spirituele beleving namelijk niet begrijpen of vastgrijpen. Misschien denk je nu dat ik je in de maling neem, je voor de gek houd of misschien zelfs voor een gek houd. Dat is niet de bedoeling. Ik neem je wel in de maling maar dan in een andere betekenis van ‘in de maling nemen’. Ik breng je in de war. Deze verwarring kan je helpen. Soms overvalt de spirituele beleving je namelijk tijdens of aan het einde van een maalstroom aan gedachten.

Zie ook: ik wil verwarring zaaien

de nieuwe fascisten

Ons beeld van fascisten lijkt te worden bepaald door op rellen beluste neonazi’s. Hierdoor zien we niet de opkomst van de nieuwe fascisten. We zien alleen agressieve kale koppen en letten niet op de mannen in kostuum. Politieke leiders die onder het mom van democratie een fascistisch regiem opzetten. Wanneer je wilt weten wie deze nieuwe fascisten zijn, let dan op de politieke en/of economische chaos in een land. Zie hoe een partij of persoon de macht naar zich toetrekt door de angst onder de bevolking aan te wakkeren en hoe orde en tucht wordt beloofd om de chaos op te lossen. Zie ook hoe in dit proces op een slinkse manier het parlementaire systeem om zeep wordt geholpen en hoe om dit te verdoezelen journalisten worden vervolgd en tegenstanders met geweld worden onderdrukt. Zie ook hoe individuele burgers monddood worden gemaakt door de vrijheid van meningsuiting en privacy aan banden te leggen en hoe ter vervanging van de individualiteit propaganda wordt gemaakt voor de superioriteit van het eigen ras, volk, cultuur en/of religie. Aan wie denk jij nu?

Zie ook:
fascisme
interbellum
gluiperds
storytelling

kleine potentaten

Er is een groep mensen die in staat is mijn geestelijke rust te verstoren. Kleine potentaten die op een slinkse manier proberen hun invloed te vergroten. Die dit bijvoorbeeld doen door hun fouten te verdoezelen of die hun gebrek aan kennis verbergen achter een schouderophalen. Deze kleine ettertjes verzieken niet alleen de maatschappelijke communicatie, ze vervuilen ook hun eigen geest. Wanneer ik niet oplet slepen ze me hierin mee doordat ik wrokkig denk dat ze vastzitten in hun eigen niet te ontwarren geestelijk kluwen.