kunstzinnig

Wat is de zin van kunst? Betekent kunst alleen iets voor zichzelf of betekent het ook iets voor de wereld? Voor mij is de zin van kunst het creëren en uitdiepen van een persoonlijke taal. Deze past het best bij mij wanneer ze me midden in het hier en nu plaatst waar alles kan en niets moet en waar ik me verbonden voel met de creativiteit van het leven. Een leven dat zich niet beperkt tot mijn persoonlijke ruimte maar zich uitstrekt naar de wereld waarin ik leef.

Zie ook: Waartoe zijn wij op aarde?