gedachtegoed

Het gedachtegoed van een cultuur dient niet alleen kritisch te worden beschouwd maar ook te worden verdedigd. Wij zijn in het Westen tot op het schuldbewuste af kritisch op ons gedachtegoed maar verdedigen het niet tegen standpunten die er haaks op staan. Standpunten als ‘Het christendom is inferieur aan de islam.’ Onze verdediging gaat niet verder dan de stelling dat het Christendom een godsdienst van liefde is. Doordat we ons niet verder verdedigen menen extremisten een argument te hebben om christenen te mogen vermoorden en voelen ze zich gerechtvaardigd om alle uit het christendom en de verlichting voortgekomen normen en waarden, zoals de spirituele vrijheid, aan te vallen. Met name deze spirituele vrijheid is voor extremisten een doorn in het oog omdat het hen confronteert met de betrekkelijkheid van hun theologisch standpunt.