4. gezelligheid

De typisch Nederlandse gezelligheid komt tot uitdrukking in de vele verkleinwoorden die we hanteren, het vrijwilligerswerk en in sociale bijeenkomsten waar met wederzijds respect een intieme sfeer wordt gecreëerd. Dit cultuurelement lijkt sterk te zijn beïnvloed door het koude weer dat ons in elkaars armen dreef. In landen, met een warmer klimaat, heeft het samenzijn vaak een uitbundiger karakter met een wisselende deelname van passanten. De intimiteit van ons samenzijn leidt tot contacten waarin we soms heel open zijn over onszelf. Echter niet iedereen is hiertoe in staat, intimiteit wordt dan bekrompenheid. De intimiteit maakt het voor buitenlanders soms ook moeilijk om de waarde ervan in te schatten. Dit wekt het idee dat we koude kikkers zijn, geen familiemensen.

De zeven kenmerken van de Nederlandse cultuur:

1. spaarzaamheid
2. gelijkheid
3. betrokkenheid
4. gezelligheid
5. vrouwelijkheid
6. directheid
7. eigenheid